Kanász Viktor

Kanász Viktor (1991) PhD-hallgató (PTE BTK)
tudományos segédmunkatárs

Publikációk (válogatás)

A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Kanász Viktor, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, 2020. (A veszprémi egyházmegye múltjából 35.)

In: Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis X. Ed. Gergely Kiss – Gábor Barabás, Pécs, 2019. 211–230.

In: B. Székely Dorottya Piroska - Kovács Dóra - Vida Bence - Virág Csilla (szerk.) Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában

Budapest, 2021. 65-76.

In: Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. (szerk. Tőtős ÁronK. Markaly ArankaKoloh GáborHorváth Illés) Kolozsvár, 2019. 92106.

Studia Theologica Transsylvaniensia 21. (2018) 2. 141-164.

In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (CVH I/15, szerk. Tusor Péter–Szovák Kornél–Fedeles Tamás), Budapest–Róma, 2017. 173-185.

In: Nicolaus Olahus 450. Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death. ed. Szilágyi, Emőke Rita, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2019. (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 17.) 51-63.

In: Micae Mediaevales IX. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kovács Enikő, Rudolf Veronika, Szokola László, Veszprémy Márton. Budapest, 2020. 107-124.

In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században (szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor László), Veszprém, 2018. 125-153.

In: Vestigia II. Magyar források Itáliából (szerk. Domokos György–Kuffart Hajnalka–Szovák Márton), Piliscsaba, 2018. 143-172.

In: Kanizsai antológia 21. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2020. 239-247.

In: Kanizsai antológia 20. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2019. 246268.

In: Eke mentén, csata nyomában - A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei. Szerk. Haramza Márk – Kovaliczky Gergely – Bertók Gábor – Simon Béla – Galambos István – Türk Attila. Budapest, 2020. 93-105.

Fenyvesek és Pagonyok. Pagony (Petrzilka) Károly és családja Surdon. Budapest, 2019. (Somogyország-Zalamente I.)

In: Kanizsai antológia 19. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2018. 162-170.

In: Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben. A nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig. (szerk. J. Újváry Zsuzsanna) Piliscsaba, 2014. 55-63.

In: Berta Péter, Vizi László Tamás (szerk.) A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2019. Budapest, 2020. 221-249.

In: Tislérné Tóth Zsuzsanna (szerk.) A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Évkönyve a 2014-2015-ös tanévről. Nagykanizsa, 2015. 60-64.