Egy poligráfus követ I. Rudolf udvarában - Kanász Viktor és Kriston Dorottya előadása

2021. október 8-án a Fiatalok Konferenciáján ELTE BTK Dékáni Kistanácstermében Kanász Viktor Kriston Dorottyával (Vestigia Kutatócsoport, PPKE BTK) együtt tartott előadást Egy poligráfus követ I. Rudolf udvarában. Pietro Duodo műve a Habsburg Birodalomról és a Magyar Királyságról címmel. Előadásukban a neves velencei követnek a Nyáry Albert által felfedezett, majd a feledés homályába merült, közel száz oldalas zárójelentését mutatták be. Ennek során ismertették a mű szerzőjének életútját, történelmi hátterét, valamint a fontosabb témaköreit. Előadásukból kiderült, hogy Doudo részletesen írt a Habsburg Birodalom népeiről, földrajzi viszonyairól, valamint eltérő hagyományairól és jogrendjéről. A 17. század elején papírra vetett műben sok történelmi utalás található a magyar történelem századainak egy-egy eseményére. Ezek segítésgével az előadóknak lehetősége nyílt Duodo történelem-szemléletének, valamint a magyar históriában való jártasságának és a felekezeti kérdésekkel kapcsolatos álláspontjának bemutatására. Így összességében a követjelentés kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy megvizsgálják, hogyan látták Velencéből a korabeli Habsburg Birodalmat és benne Magyarországot, valamint mi érdekelte leginkább a Signoria követét.