Kanász Viktor disszertációjának munkahelyi vitája a PTE-n

2022. április 11-én került sor az MTA-PPKE  Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos munkatársának, Kanász Viktornak Magyarország és a Szentszék a 16. század közepén. Girolamo Martinengo nuncius és a Magyar Királyság (1550–1554) címmel írt doktori értekezése munkahelyi vitájára. Az online eseménynek fizikai teret a Pécsi Tudományegyetem, virtuálisat Fraknói Kutatócsoport adott. Az értekezés felkért bírálói, Fazekas István és Laczlavik György méltatták azt a hatalmas munkát, amelyet a jelölt Martinengo nuncius eddig megjelent iratainak feldolgozásával, illetve a személyéhez kötődő egyéb kiadatlan források feltárásával elvégzett. Ezzel kapcsolatban a jelölt egyik témavezetője, Tusor Péter hangsúlyozta, hogy az iratanyag feldolgozásának nincs bejáratott módszertana, a nunciusi jelentések feldolgozása ugyanis Magyarországon még gyerekcipőben jár. Ennek egyik beszédes jele, hogy a nunciusi jelentésekből készült forráskiadványok jelentős része felvágatlanul várja hogy kézbe vegyék és elolvassák.
Kanász Viktor értekezése a nuncius levelezésének teljes spektrumát mutatja be, amelyben visszatükröződik a 16. század közepének konfliktusokkal terhelt zaklatott időszaka. A politikai események, a Habsburg–Valois küzdelem, a Szent Római Birodalomban folyó harc, és végül a török ellenes háború szinte teljes mértékben háttérbe szorították a többi témát, például az egyházpolitikát, amely jóval szerényebben jelenik csak meg. A nunciusi levelezés központi és a legnagyobb, nemzetközi figyelemre is számot tartó része mindazonáltal a 16. század egyik legnagyobb formátumú magyarországi politikusának, Fráter György bíborosnak a meggyilkolása ügyében lefolytatott szentszéki vizsgálat volt, amelynek lebonyolítása Martinengóra hárult. A nagy vihart kavart bűntett nemcsak a kortársakat, hanem az utókort is érdekelte, érdekli: ennek érzékeltetésére Kanász Viktor nagyszámú képzőművészeti alkotást csatolt munkájához, körbejárva, bemutatva a kérdés ikonográfiai aspektusait.
A Fraknói Kutatócsoport fennállása során ez volt az első alkalom, amikor kutatóhelyként doktori értekezés munkahelyi vitájának színtere lehetett. A doktorjelölt másik témavezetője Fedeles Tamás, a Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.