Kanász Viktor

Kanász Viktor (1991) PhD-hallgató (PTE BTK)
tudományos segédmunkatárs

Publikációk (válogatás)

A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. I. Zala megye. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Kanász Viktor, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, 2020. (A veszprémi egyházmegye múltjából 35.)

In: Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis X. Ed. Gergely Kiss – Gábor Barabás, Pécs, 2019. 211–230.

In: Ezerarcú Erdély. Politika, társadalom, kultúra. (szerk. Tőtős ÁronK. Markaly ArankaKoloh GáborHorváth Illés) Kolozsvár, 2019. 92106.

Studia Theologica Transsylvaniensia 21. (2018) 2. 141-164.

In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (CVH I/15, szerk. Tusor Péter–Szovák Kornél–Fedeles Tamás), Budapest–Róma, 2017. 173-185.

In: Micae Mediaevales IX. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kovács Enikő, Rudolf Veronika, Szokola László, Veszprémy Márton. Budapest, 2020. 107-124.

In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században (szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor László), Veszprém, 2018. 125-153.

In: Vestigia II. Magyar források Itáliából (szerk. Domokos György–Kuffart Hajnalka–Szovák Márton), Piliscsaba, 2018. 143-172.

In: Kanizsai antológia 20. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2019. 246268.

In: Eke mentén, csata nyomában - A mohácsi csata kutatásának legújabb eredményei. Szerk. Haramza Márk – Kovaliczky Gergely – Bertók Gábor – Simon Béla – Galambos István – Türk Attila. Budapest, 2020. 93-105.

Fenyvesek és Pagonyok. Pagony (Petrzilka) Károly és családja Surdon. Budapest, 2019. (Somogyország-Zalamente I.)

In: Kanizsai antológia 19. (szerk. Kardos Ferenc), Nagykanizsa, 2018. 162-170.

In: Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben. A nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig. (szerk. J. Újváry Zsuzsanna) Piliscsaba, 2014. 55-63.

In: Berta Péter, Vizi László Tamás (szerk.) A Magyarságkutató Intézet évkönyve 2019. Budapest, 2020. 221-249.

In: Tislérné Tóth Zsuzsanna (szerk.) A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Évkönyve a 2014-2015-ös tanévről. Nagykanizsa, 2015. 60-64.