Kanász Viktor előadása az eszteregnyei templom 1936-os felszenteléséről

2023. augusztus 12-én tartották az eszteregnyei Nagyboldogasszony-templom felszentelését. A liturgiát Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök vezette, majd a délután folyamán Heiter Gottfried atya meghívásának eleget téve a Kutatócsoport tudományos munkatársa, Kanász Viktor tartott előadást a templom egy korábbi, 1936-os felszenteléséről. Előadása során egy eddig magánkézben lévő, a kutatás számára teljesen ismeretlen iratanyag alapján mutatta be az eseményeket. Ennek során ismertette az 1936. augusztus 15-én a felszentelést végző Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi apátplébános tevékenységét, valamint a felhasznált iratanyagban található, eleddig ismeretlen Mindszenty-leveleket. Előadásában külön kitért a templom renoválásának menetére, valamint a Szánthó Géza által festett új oltárkép megszületésének körülményeire.

Az előadás írott változata jövőre tanulmány formájában is napvilágot lát.