Kanász Viktor előadása Martinengo nuncius 1552-es jelentéseiről

2021. május 8-án rendezte meg a Vestigia Kutatócsoport (PPKE BTK), valamint a Modenai Állami Levéltár A Pótól a Dunáig. Az Este-udvar és Magyarország kapcsolatának évszázadai című konferenciát, ahol a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Kanász Viktor is előadást tartott Girolamo Martinengo nuncius és az 1552-es hadi események címmel.

Előadásában bemutatta a nuncius élettörténetét, I. Ferdinánd udvarában kifejtett tevékenységét, valamint jelentéseinek fő témáit (pl. birodalmi belpolitika, a francia és az itáliai háborúk, Luther követőinek ügye, az oszmán-ellenes összefogás kérdése, etc.). Ezt követően azt vizsgálta meg, hogy a várháborúk egyik legikonikusabb évének, 1552-nek a hadi eseményei hogyan jelentek meg Martinengo jelentéseiben, miképpen értelmezte a nuncius a háború egyes mozzanatait, s honnan származtak az információi. Ennek során többek közt részletesen elemezte, hogy az uralkodó udvarában mit is tudtak Temesvár és különösképpen Eger ostromáról.