2024-ben van Fraknói Vilmos, szekszárdi majd szentjobbi apát, nagyváradi kanonok, arbei választott püspök, az MTA osztálytitkára, főtitkára és másodelnöke halálának 100. évfordulója. A Fraknói Kutatócsoport évek óta készül arra, hogy nem ad hoc, hanem névadójához méltó tudományos eseményekkel és eredményekkel állítson emléket a centenáriumnak.

2024. február 27.

Április 17-én a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében tartott Kanász Viktor, a Kutatócsoport tudományos munkatársa Hit és háború. Róma és Sárvár a 16-17. században címmel előadást.

2024. április 18.

Április 16-án a PPKE Szent II. János Pál pápa teremben tartották a Dies Academicus egyetemi napot, ahol a katolikus egyetem újonnan kinevezett egyetemi docensei és egyetemi tanárai mutatkoztak be előadásaikkal.

2024. április 16.
  • 0
  • 1
  • 2

„A  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportjának meghatározóan római irányú, részben pedig egyházmegye-történeti kutatásait, publikációit (Collectanea Vaticana Hungariae – Collectanea Studiorum et Textuum) viszi tovább önállóan, OTKA, MTA, ELKH és egyéb pályázati források bevonásával, hatékony nemzetközi együttműködés keretében.”

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Tusor Péter - Kruppa Tamás
Rubicon

Tusor Péter: Egy testben egy lélek. Az egyházi állam a kora újkorban

Kruppa Tamás: Túl a zeniten. Velence a török korban

Események – Fraknói-centenárium