2021. december 14-én rendezte meg az Istituto Nazionale di Studi Romani – az Università di Chieti, az Università della Tuscia, valamint az MTA-PPKE Fraknói Kutatócsoport közreműködésével – a Barberini e l'Europa c. nemzetközi szimpóziumot. Helyszíne az  Istituto di Studi Romani  Aventinuson található székháza volt. A vírushelyzet miatt a nem római résztvevők online kapcsolódtak be a konferencia munkájába. Az olasz, spanyol, francia és magyar résztvevők nem csupán a Barberini-pápa, VIII.

2021. december 14.

Az egyes helyi egyházakat, nemzeti közösségeket képviselő római ágensek, azaz ügyvivők/képviselők 19–20. századi működésének keretei kevésbé feltártak, mint 16–18. századi kollégáik hasonló tevékenysége. Örvendetes módon azonban egyre több kutató foglalkozik e szerepkör tartalmának érdekes és számos kihívást jelentő feltárásával. A Fraknói Kutatócsoport 2018 szeptemberében Budapesten, az MTA palotájában már nagyszabású tudományos ülést rendezett a témában, „The Agents of Foreign Communities and European-American States in Rome” (A külföldi közösségek és európai-amerikai államok római ágensei) címmel.


2021. december 14.

Az Eötvös József Collegium Történész Műhelyében 2021. november 10-én tartott a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter előadást Magyar történeti kutatások a Vatikánban címmel. Részletes ismertetés az Újkor.hu oldalán, a Beszámoló rovatban olvasható.


2021. november 11.
  • 0
  • 1
  • 2

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Kanász Viktor
Újkor.hu

Fazekas István műhelyvezető korábbi meghívásának eleget téve tartott előadást az Eötvös Collegium Történész műhelyében 2021. november 10-én a Fraknói Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter „Magyar történeti kutatások a Vatikánban” címmel.

Események

Jelenleg nincsenek közelgő események.