Sági György

Sági György (1988) PhD-hallgató (PPKE BTK)

tudományos segédmunkatárs, tudományos titkár

történelem alapszakos bölcsész (PPKE BTK, 2011)
okleveles történész (PPKE BTK, 2018)
szakképesített segédlevéltáros (MNL OL, 2014)

 

Publikációk (válogatás)

Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatékának rendezése a MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belül. Levéltári Szemle 65 (2015) 4. p. 82-99.

A kalocsai érseki szék 1961-es megüresedése. Egyháztörténeti Szemle 17 (2016) 3. p. 25-61.

Kalocsa megmentője, Grősz József érsek. Egyháztörténeti Szemle 18 (2017) 4. p. 62-80.

Nuspl János bácskai német plébános összefoglaló jelentése az 1944 utáni délvidéki megtorlásokról (Forrásközlés). Levéltári Közlemények 88 (2017) p. 347-367.

Az iskolai oktatás gyakorlati kihívásai Akasztón a II. világháború végén. Mikro-helytörténeti vázlat, elemzés Sági Ilona rk. népiskolai tanítónő példájából kiindulva. Múltbanéző [MNL BKML Elektronikus Folyóirata] (2018) 12.

Arma: Tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból (szerk.: Kiss, Alpár) Budapest (2018) 267-295.

P. Király Kelemen O.F.M. Naplóm: 1944-1947. Budapest (2018).

A Mindszenty-kérdés: A volt gentiluomo feljegyzései a bíborosról és a kialakult egyházpolitikai helyzetről. Egyháztörténeti Szemle 21 (2020) 3. 54-63.

Egyházközségek megalakítása a veszprémi egyházmegye területén Rott Nándor püspöksége idején. In: Rott Nándor és kora – A katolikus egyház 1918–1919-ben és a veszprémi püspökség a két világháború között. Szerk. Karlinszky Balázs – Varga Tibor László (A veszprémi egyházmegye múltjából 36.) Veszprém 2020. 245–272.

Ötös püspökszentelés Budapesten és Hamvas Endre érseki beiktatása Kalocsán (1964). Magyar Sion 14/56 (2020) 1. 93–110.

Nemes Antal makáriai választott püspök, budavári plébános önéletírása 1855–1930. Egyháztörténeti Szemle 21 (2020) 1. 97-104.