Sági György előadása a XXV. Tavaszi Szél Konferencián

2022. május 6–8. között a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Pécsi Tudományegyetem szervezésében került megrendezésre a jubileumi XXV. Tavaszi Szél Konferencia. Az esemény második napján Egyházmegyés papok képzésének megszűnte, illetve áthelyezése Kalocsáról Szegedre az 1950-es évek elején címmel tartotta meg előadását a pécsi Tudásközpontban Sági György, a Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.

Előadásában kitért az 1951-ben megtörtént szemináriumi átszervezések körülményeire és következményeire a Kalocsa–Bácsi Főegyházmegye számára szentelendő papnövendékek vonatkozásában, az állami nyomás hatásaira. Statisztikai adatokkal is szemléltetve mutatta be az újmisés áldozópapok létszámbeli alakulását az 1950-es évek folyamán, az azt megelőző évtizedhez, valamint Grősz József érsek (1943–1961) egyházkormányzása teljes egészéhez is viszonyítva azokat. Az előadó rövid bepillantást nyújtott a megváltozott helyzetben a Szegedi Egyházmegyeközi Szeminárium gazdasági működésébe, tanári karának átalakulásába és a papnövendékek életébe.

Levéltári forrásokon felül oral history jelleggel a szegedi Dómban 1953-ban pappá szentelt Gyulay Endre kiérdemesült szeged–csanádi megyéspüspök (1987–2006) is készséggel volt Sági György segítségére kutatásai során, aki annak idején csanádi egyházmegyés papnövendékként élte át a szóban forgó változásokat. Mind ezek árnyalták és kiegészítették az előadó pécsi előadásában elhangzottakat.