Fedeles Tamás

Prof. Dr. Fedeles Tamás (1974), Ph.D. (PTE, 2005), D.Sc. (MTA, 2021)

tudományos tanácsadó (MTA/ELKH), egyetemi tanár (PTE)

az ELKH-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetője

Publikációk (válogatás)

Tanulmányok

Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. (szerk.: Tusor, Péter; Szovák, Kornél; Fedeles, Tamás) Budapest, Roma. MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (2017). 31-87. 

Per Aspera Ad Astra: A Pécsi Tudományegyetem Művelődés- és Egyetemtörténeti Közleményei 4:1-2. (2017) 14-40. 

Pontes - A PTE BTK Történettudományi Intézetének Évkönyve 1. (2018) 95-114.

Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században (szerk.: Varga Szabolcs, Vértesi Lázár) Pécs (2017) 51-104.

Rivista di studi ungheresi 16. (2017), 155-165.

University and Universality: the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. International University History Conference: Conference Volume. (Szerk.: Fischer-Dárdai, Ágnes; Lengvári, István; Schmelczer-Pohánka, Éva). Pécs, (2017), 75-106.

Globális vetületek: Ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára (szerk.: Vitári Zsolt)

Budapest-Pécs, (2018) 295-306.

A pécsi ruszisztika szolgálatában: Bebesi György 60 éves (szerk.: Bene, Krisztián; Huszár, Mihály; Kolontári, Attila) Pécs, (2018), 110-146.

Történelmi Szemle LX. (2018) 1. 153-165.

Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt (a cura di: Andreas Gottsmann, Pierantonio Piatti, Andreas E. Rehberg) Città del Vaticano (2018), 575-588.

Mesterek és Tanítványok 2. Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről (szerk.: Czeferner, Dóra; Böhm, Gábor; Fedeles, Tamás) Pécs, (2018) 81-145.

Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére (szerk.: Kincses, Katalin Mária) Budapest, (2018) 117-136.

Urbs, civitas, universitas. Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Papp, Sándor; Kordé, Zoltán; Tóth; Sándor László) Szeged (2018) 94-110.

Laborator assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése (szerk.: Somorjai, Ádám; Somorjai; Gabi) Budapest (2019) 149-165.