Fraknói-centenárium – Koszorúzás a Lateránban

A Fraknói-centenárium (1924–2024) kiemelkedő eseménye valósult meg 2024. június 4-én Rómában. Június 4. a trianoni békediktátum évfordulója és a nemzeti összetartozás napja. 1882-ben szintén ugyanezen a napon alakult meg Budapesten Haynald Lajos bíboros elnöklete alatt a Monumenta Vaticana Hungariae kiadását felügyelő testület. Többszörösen indokolt volt tehát, hogy a cententáriumi nemzetközi emlékkonferencia okán Rómában tartózkodó Kutatócsoport ezen a napon rója le kegyeletét a magyar államalapítás monumentális emlékműve és állíttatója, Fraknói Vilmos emléke előtt a Lateráni-székesegyházban. A Fraknói megbízásából 1909-ben Damkó József szobrászművész által készített relief II. Szilveszter pápa egykori sírja fölött áll, s a Szent Korona átadását ábrázolja, míg fölötte Patrona Hungariae két oldalán Szent István és Szent László látható. Fraknói nevét és szentjobbi apátságát a monumentum felirata, alakját, arcvonásait a pápa mögött álló prelátus örökíti meg.

A koszorúzás alkalmával elhangzott rövid beszédek (Tusor Péter, Szovák Kornél, Nemes Gábor és Fedeles Tamás) itt hallgathatók meg.