A szombathelyi egyházmegye monográfiája

A Kutatócsoport alapvető célkitűzései között szerepel az egyházmegye-történetírás felújítása.  A jelenleg is működő intézmények által őrzött forrásanyag hatalmas és sok szempontból kiaknázatlan. A szervesen továbbfejleszthető módszertani alapokat már Vanyó Tihamér lefektette.

Az egyházmegye-történet művelése ugyan nem tartozik a szorosabban vett vatikáni kutatások körébe, a szentszéki gyűjtemények forrásainak hasznosítása nemcsak megkerülhetetlen, hanem fontos problémák megoldásához egyenesen kulcsfontosságú. A magyar egyházmegyék történetének feltárását Kutatócsoport a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Egyháztörténeti Műhelyének keretében készíti elő, szervezi.

E kutatási részirány első, mérföldkőnek számító eredménye Tóth Krisztina tudományos munkatárs most megjelent monográfiája a szombathelyi egyházmegye Grősz József főpásztorsága alatti történetéről (Collectanea Studiorum et Textuum I/2). Szakmai bemutatójára szeptemberben kerül sor.

A kötet e-book formájában teljes terjedelmében olvasható online, illetve letölthető a sorozati oldalról.