1777-ben az új egyházmegyék alapítása nyomán jelentősen lecsökkent a veszprémi római katolikus püspökség területe, így szükségessé vált az egyházmegye állapotának felmérése. Ennek érdekében 1778–1779-ben Bajzáth József megyéspüspök kánoni látogatást végzett püspöki tartományában, amelynek során felmérte többek között az egyes települések lélekszámát, felekezeti megoszlását, a templomok, kápolnák, iskolai helyiségek állapotát, a plébánosok és tanítók magaviseletét, tanultságát, a hívek vallásosságát, valamint a plébánia és a plébános könyvtárát, továbbá a javadalmi földeket.

2020. július 16.

Sági György, a Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa (pályázati alkalmazási lehetősége jún. 30-án jár le) által került sajtó alá rendezésre Esty Miklós (1895–1973) pápai világi kamarásnak a Szent István Társulat 1951–1965 közötti történetét felölelő írása. A kézirat a szerző irathagyatékában maradt fenn. Az Esty-hagyatékot 2014–2015-ben Sági rendezte, a Szent István Társulat irattárában kutatható. A rendezés munkálatai közben fogalmazódott meg Esty Miklós naplóinak majdani közreadása.

2020. június 29.

Jávor Miklós, a Fraknói Kutatócsoport doktorandusz tagja 2020. június 9-én sikeresen megvédte "Egyházpolitika, békemozgalom és ateista propaganda a Kádár-rendszer korai éveiben (1957-1964)” című, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen benyújtott doktori értekezését. A disszertáció két opponense Főtiszt. Dr. Gárdonyi Máté és Dr. Koltai András volt. Jávor Miklós újszerű tematikai rendbe foglalva, új források publikálása által, eszmetörténeti szempontok szerint mutatta be a magyar egyháztörténet 1957-1964 közötti időszakát.

2020. június 9.
  • 0
  • 1
  • 2

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Kruppa Tamás
Újkor.hu

A 14. század közepén pusztító nagy pestisjárványt követően a fertőzés több hullámban egészen a 18. századig jelen volt Európában. Ennek kedveztek a gyakori háborúk, valamint a 17. század elején beköszöntő kis jégkorszak, és az emiatt gyakoribbá váló éhínségek.

Események

- VI. Fraknói Nyári Akadémia