A Fraknói-centenárium (1924–2024) kiemelkedő eseménye valósult meg 2024. június 4-én Rómában. Június 4. a trianoni békediktátum évfordulója és a nemzeti összetartozás napja. 1882-ben szintén ugyanezen a napon alakult meg Budapesten Haynald Lajos bíboros elnöklete alatt a Monumenta Vaticana Hungariae kiadását felügyelő testület. Többszörösen indokolt volt tehát, hogy a cententáriumi nemzetközi emlékkonferencia okán Rómában tartózkodó Kutatócsoport ezen a napon rója le kegyeletét a magyar államalapítás monumentális emlékműve és állíttatója, Fraknói Vilmos emléke előtt a Lateráni-székesegyházban.


2024. június 10.

       Fraknói-centenárium 1924–2024

„Storia d’Ungheria – History of Hungary” címmel indít új, nemzetközi könyvsorozatot a Fraknói Kutatócsoport és a Moravcsik Gyula Intézet a viterbói Edizioni Sette Cittá gondozásában. A sorozat elsődleges célja a saját alapkutatások, illetve a magyar történetírás, művészet- és irodalomtörténet, valamint italianisztika olasz–magyar kapcsolatok témakörébe vágó eredményeinek közlése olasz vagy angol nyelven. A második célkitűzése olyan magyar vonatkozású történeti művek publikálása kizárólag olasz nyelven, melyek érdeklődésre tarthatnak számot Itáliában.


2024. június 1.

       Fraknói-centenárium 1924–2024

A Nagyváradi Egyházmegye, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (HUN-REN PTE-PPKE) és a PPKE BTK, valamint a Moravcsik Gyula Intézet 2024. május 2–4. között a nagyváradi püspöki palotában rendezte meg a Festum Varadinum keretében immáron tizedik alkalommal a Fraknói Akadémiát. A tudományos emlékkonferencia címe a következő volt: „Fraknói Vilmos püspök, nagyváradi kanonok, az MTA-főtitkára és a magyar történetkutatás”.

2024. május 4.
  • 0
  • 1
  • 2

„A  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportjának meghatározóan római irányú, részben pedig egyházmegye-történeti kutatásait, publikációit (Collectanea Vaticana Hungariae – Collectanea Studiorum et Textuum) viszi tovább önállóan, OTKA, MTA, ELKH és egyéb pályázati források bevonásával, hatékony nemzetközi együttműködés keretében.”

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Tusor Péter - Kruppa Tamás
Rubicon

Tusor Péter: Egy testben egy lélek. Az egyházi állam a kora újkorban

Kruppa Tamás: Túl a zeniten. Velence a török korban

Események – Fraknói-centenárium