A Fraknói Kutatócsoport fontos feladata, hogy magyar részről állandó tudományos jelenlétet biztosítson a Vatikánban. Tudományos jelenléten a magyar történelem római forrásainak rendszeres és módszeres feltárását, s az erre alapuló professzionális szakmai kooperációt értjük. Nem pedig valami mást. E funkcionális együttműködésnek markáns jele és bizonyítéka, hogy a vatikáni levéltár (Archivio Apostolico Vaticano) saját törzsanyagának szabadpolcos segédletei, mutatói között helyezte el a Sala dei Indiciben a Kutatócsoportnak a budapesti apostoli nunciatúra levéltáráról (1920–1939) készített részletező inventáriumát.


2021. május 5.

Szvorényi Róbert "Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete" címmel védte meg summa cum laude minősítéssel értekezését a katolikus egyetemen 2021. június 21-én. A doktori cselekményben a Fraknói Kutatócsoport több tagja is részt vett. Tusor Péter tudományos tanácsadó témavezetőként, Kruppa Tamás tudományos főmunkatárs opponensként, Rev. Gárdonyi Máté és Szovák Kornél külső tagok a bizottság elnökeként és tagjaként kapcsolódott be a fokozatszerzési eljárásba.


2021. június 22.

Kruppa Tamás és Kanász Viktor 2021. május 31-én tartott előadást az Európa elfeledett hadszíntere – A tizenöt éves háború és Magyarország (1591–1606) című online konferencián.


2021. június 2.
  • 0
  • 1
  • 2

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Kanász Viktor
Újkor.hu

A magyar domonkos rendtartomány idén ünnepli alapításának 800. évfordulóját. Az elmúlt évszázadok történetének bemutatására a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény és a Szent István Tudományos Akadémia 2021.

Események

- VII. Fraknói Nyári Akadémia