Oláh Róbert

Oláh Róbert (1991) PhD-hallgató (PPKE BTK)
tudományos segédmunkatárs; doktorjelölt; a Fraknói Kutatócsoport Youtube- és Twitter-oldalának szerkesztője

Publikációk (válogatás)

Arrabona 57. Regionális Tudományos Évkönyv (2019) 145-176.

Magyar Könyvszemle 136. évf. 2020. 3. 248-256.

Lymbus 2019, Magyarságtudományi Forrásközlemények, Budapest, 2019, 329-348.