Nemes Gábor és Oláh Róbert előadása Győr középkori és újkori történelméből

2021. szeptember 29-én a győri Apátúrházban Mezővárosból megyeszékhely. Győr regionális szerepe a középkortól napjainkig címmel rendeztek konferencia, amelyen a Kutatócsoport tudományos munkatársa, Nemes Gábor A győri székeskáptalan abdai vámja a középkorban, míg a Kutatócsoport segédmunkatársa, Oláh Róbert A győri székeskáptalan vonzáskörzete az újkorban címmel tartott előadást. Nemes Gábor a középkori Magyarország egyik legforgalmasabb útján, a Győrt Béccsel összekötő útvonalon szedett abdai hídvámról értekezett. Először bemutatta a győri székeskáptalan birtokszerkezetét és birtokigazgatását, majd a káptalan középkori számadáskönyve alapján kimutatta az adbai vám éves összegének alakulását, a vám szedésének metodikáját. Majd összevetette a káptalan más jövedelmeivel, Győrben a Rábán átívelő hídon, a győri püspök által bírt vámnak, valamint a Kanizsaiak sárvári és kapui uradalmainak vámjainak összegével. Előadása során Oláh Róbert (A győri székeskáptalan vonzáskörzete az újkorban) a győri székeskáptalan proszopográfiai vizsgálatának egy szeletét ismertette. Ennek során Oláh bemutatta, hogy 1658 és 1783 között hogyan változott a győri székeskáptalan regionális és országos szerepe, súlya és vonzáskörzete, amit az intézménybe bekerült kanonokok származási helyével példázott.