A Bischofslexikon a római Osztrák Intézetben

2021. október 7-én került sor a Bischofslexikon bemutatására a római tudományosság előtt. Az alkalomnak az Osztrák Történeti Intézet adott helyet a 16. századi Villa Giulia szomszédságában. A bemutatót Andreas Gottsmann igazgató előadása nyitotta meg. Ezt követően a kötet két szerkesztője, Rupert Klieber és Tusor Péter vázolta a fontosabb eredményeket, illetve a kutatás menetét, problémáit és műhelytitkait. A záróelőadást Stephan Heid, a Römisches Institut der Görresgesellschaft elnöke tartotta. Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között a római Campo Santo Teutonico, illetve a Päpstliches Institut Santa Maria dell'Anima rektora, Roberto Regoli az Università Pontificia Gregoriana professzora és az Archivum Histroiae Pontificiae főszerkesztője, valamint sokan mások. Az esemény fontos fejezetét képezi a Fraknói Kutatócsoport aktív római tudományos jelenlétének. Annak a koncepciónak a jogosultságát és működőképességét igazolja, miszerint a Kutatócsoport központi kutatásainak helyszíne a vatikáni levéltár, a feldolgozás itthon történik, a fontosabb eredmények pedig rendre Rómban is prezentálásra kerülnek az ottani nemzetközi tudományos közösség számára. Jelen esetben a római tudománykommunkiónkra még egy alapvetően nem vatikáni jellegű projekt esetében is igény és érdeklődés mutatkozott. A Bischofslexikon a kurrens osztrák és magyar egyháztörténeti kutatás nagyszabású közös eredménye. A korábbi budapesti, a mostani római után a nemzetközi recepció záróállomása október 20-án Bécsben lesz, az ausztriai magyar nagykövetség bankgasse-i palotájában. 

Program