A kánoni kivizsgálási eljárások kérdőpontjai

A kérdőpontok előzetes, repozitóriumbeli közlésére magyar fordításuk kíséretében a kánoni kivizsgálási eljárások személyi részének 1605–1711 közötti módszeres feltárásának projektje keretében kerül sor. Célja az előpublikációk kiegészítése, használatuk segítsége. E sajátos szeriális vaitkáni forrástípusra és az említett projektre további irodalommal lásd: Tusor Péter, Magyar püspökök kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvei 1605–1711 (Historiográfia és projektterv), Magyarország és a római Szentszék. II: Vatikáni magyar kutatások a 21. században (CVH I/15; szerk. Tusor Péter–Szovák Kornél–Fedeles Tamás), Budapest–Róma 2017.

Interrogatoria Processuum Canonicorum quoad Personam