Pontificia Università Santa Croce – vendégprofesszori előadás Budapesten

Szeptember 17-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont egy különleges vendég előadásának. Az egyetemi oktatás és professzionális kutatás együttes művelését működése középpontjába állító MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport meghívására érkezett Budapestre Carlo Pioppi, a római Pontificia Università della Santa Croce egyháztörténész professzora. Don Carlo átfogó előadást tartott a római forrásőrző intézményekről, tudományos intézetekről, és kiemelten az 1984-ben alapított Pápai Szent Kereszt Egyetemről.
A zsúfolásig megtelt teremben az előadást a kutatócsoport vezetője, és az egyetem docense, Tusor Péter nyitotta meg. Előszavában felhívta a történésznek készülő hallgatóság figyelmét, a ritkán adódó helyzetre, mely szerint a képzés egyik egyháztörténeti óráját egy római egyetem tanára tartja.
Carlo Pioppi a mindvégig oldott hangvételű és rengeteg érdekességet tartalmazó előadását három nagy részre osztotta. Elsőként ismertette a Vatikáni Könyvtár és Titkos Levéltár alapításának történetét és az ott őrzött állomány jellegét. Külön kiemelte a két intézményben őrzött nagyszámú különösen értékes dokumentumokat és azok jelentőségét a történettudomány számára. A Könyvtár mértékeinek érzékeltetésére több adatot is említett az előadó, mely szerint több mint hetvenezer kézzel írt könyv és több mint egymillió korai időkből származó nyomtatvány gazdagítja a gyűjteményt. A Levéltárral kapcsolatban felhívta az előadó a hallgatóság figyelmét arra, hogy az 1610-es alapítási évnél sokkal korábbi dokumentumokat is találunk az iratállományban, hiszen ekkor csak az iratok összegyűjtése történt. Pápai levelek registrumait már a tizenkettedik századtól kezdve találunk itt. Az itt őrzött levéltári anyagot 1883-ban XIII Leó pápa uralkodása alatt nyitották meg a kutatók számára, ezt követően egy- két éves levéltári képzés is elérhetővé vált, melynek során nagy hangsúlyt fektetnek a paleográfiai és diplomatikai ismeretekre. E stúdiumokat Pioppi professzor minden jelenlévő latinul tudó hallgatónak szívélyesen ajánlott. Az előadás külön kitért a szerzetesrendek levéltáraira és azokban történő kutatási lehetőségekre, megjegyezve, hogy egyetemes jellegükből adódóan számos kutatónak fontos állomása a római levéltárak.
A Rómában tartózkodás gondolata vitte tovább az előadást a második nagyobb gondolati egységre. A különböző nemzetek Rómában működő kollégiumainak hasznosságát és szerepét részletezte Don Carlo, felsorolva itt mind a régebbi nagy kollégiumokat  ̶  mint például a Collegium Germanicum et Hungaricumot  ̶  mind az újabbakat, Kiemelte, a nemzeti és a nemzetközi kollégiumok jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy megtapasztalja a kiutazó hallgató, kutató az Egyház egyetemességét. Különösen nagyszerű alkalom ez az előadó szerint a nyitottabbá válásra.
Utolsó nagy gondolati egységként előadásában Don Carlo saját egyeteméről és annak oktatási rendszeréről értekezett. A viszonylag fiatalnak számító Pápai Szent Kereszt Egyetem az Opus Dei vezetése alá van rendelve, négy fakultással rendelkezik. A világ minden tájáról érkező fiatalok a teológia, a filozófia, a kánonjog és a kommunikáció közül választhatnak maguknak szakot. Legjobban a teológia fakultás további egységeit taglalta az előadó, hiszen az közönség szempontjából érdekes egyháztörténet e nagyobb egység alá van betagozva. Külön kiemelte, egyháztörténet mesterszakra világi, humán előtanulmányokkal rendelkező személy is jelentkezhet. Így a jelenlévő hallgatók is eséllyel aspirálhatnak római egyetemi helyekre. Az egyetemi képzés módszertani érdekességeinek ismertetése után szó esett a Szent Kereszt Egyetem közösség formáló erejéről és kultúrák közti áthidaló szerepéről. Az előadásban felsorolt nemzetek fiai a föld minden tájáról érkeztek Rómába, hogy ott bővítsék egyháztörténeti ismereteiket. Az előadás végén a hallgatóságnak azonnali kérdések feltevésére volt lehetősége, melynek végén Pioppi professzor elektronikus elérhetőségét is megosztotta a jelenlévőkkel, annak reményében, hogy minél többen fogják keresni római tanulmány- és kutatóutakkal kapcsolatban.
A vendégelőadás kiváló alkalomnak bizonyult arra, hogy a hallgatóság nagyobb kontextusba helyezhesse egyháztörténeti stúdiumait. Célját a szervezés maradéktalanul elérte, miszerint példákkal alátámasztva láthassa a fiatal hallgatóság, hogy e kutatási téren milyen hazai és nemzetközi perspektívák nyílhatnak meg számukra érdeklődésüknek e tudományterületre történő irányításával.
Oláh Róbert
 
Magyar Kurír
Képek
Az előadás hanganyaga (mp3)