X. Fraknói Akadémia (Nagyvárad)

-

X. FRAKNÓI AKADÉMIA

Fraknói Vilmos püspök, nagyváradi kanonok, az MTA-főtitkára és a magyar történetkutatás

(Nagyvárad, Festum Varadinum, 2024. május 02–03.)

A Nagyváradi Egyházmegye, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (PPKE BTK) és a Moravcsik Gyula Intézet tudományos konferenciája

2024-ben van Fraknói Vilmos halálának 100. évfordulója. Fraknói volt a vatikáni magyar történeti kutatások fő szervezője a szentszéki gyűjtemények 1881-től kezdődő fokozatos megnyitását követően. Útnak indította a Monumenta Vaticana Hungariae-t, majd az 1890-es években saját költségén megalapította a Római Magyar Történeti Intézetet. Nem egyedül dolgozott, a munkálatokba többen is bekapcsolódtak. Fraknói munkatársainak a szerepe fontos, római működésüket azonban még nem vizsgálta alaposabban a történettudomány. Magának Fraknóinak római éveiről, terveiről és kiváltképpen örökségéről szintén lehet még újat mondani. A róla elnevezett, 2015 óta immáron X. alkalommal szervezett Fraknói Akadémia első és második szekciójának előadásai a Vatikánban elkezdett magyar történeti kutatások hőskorát járják körbe új adatok és szempontok alapján. A harmadik szekció, Fraknói Vilmos, a „magyar Ranke” szerepét vizsgálja a modern medievisztikai és kora újkori kutatások meghonosításában Magyarországon. Újonnan elkészült életmű-bibliográfiájának elemzése mindezen túlmenően 18–19. századi munkásságára is rápillantást enged. Az utolsó két szekció előadásai a kötődését Váradhoz, Erdélyhez, MTA-főtitkári tevékenységét, továbbá a munkásságát övező vitákat, valamint publicisztikáját és halálának körülményeit mutatják be.
 

Május 02., csütörtök
 
14.00–14.30. Megnyitók (Moderátor: Tusor Péter)

Exc. és Főtiszt. Böcskei László nagyváradi megyéspüspök
Az MTA II. osztályának képviseletében Prof. Dr. Solymosi László akadémikus
A PPKE BTK képviseletében Dr. Birher Nándor dékán

I. szekció, 14.30–15.30 (Moderátor: Kanász Viktor)

Tusor Péter, (tudományos tanácsadó, egyetemi tanár – Fraknói KCs., MGyI, PPKE)
A Római Magyar Történeti Intézet alapítása. Fraknói vitája a nagyváradi káptalannal és a püspöki karral

Szovák Kornél (tudományos tanácsadó, intézetigazgató – MGyI, PPKE)
Fraknói vatikáni kutatásai és a középkori magyar történelem

Fedeles Tamás (tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, Fraknói KCs., PTE)
Pápai tizedek és adószedők a 14. századi Magyarországon. Fejérpataky László és a magyar Monumenta Vaticana

15.30–16.00 Diszkusszió

16.00–16.30 Szünet

 
II. szekció, 16.30–17.30 (Moderátor: Szovák Kornél)

Kanász Viktor (tudományos munkatárs – Fraknói KCs., HUN-REN PTE-PPKE)
Nápoly bűvkörében. Óváry Lipót itáliai kutatásai

Nemes Gábor (tudományos főmunkatárs, intézményvezető – Fraknói KCs., Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ)
Fraknói, Lukcsics József és az egyházmegye-történetírás kezdetei

Kruppa Tamás (tudományos főmunkatárs, egyetemi docens – Fraknói KCs., SzTE)
Erdély Rómában. Veress Endre vatikáni kutatásai

17.30–18.00 Diszkusszió

18.00–18.30 Szünet

 

III. szekció, 18.30. Esti előadás (Abendvortrag)

Rupert Klieber (professor emeritus – Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät)
Der ungarische Episkopat von 1804 bis 1918 im Spiegel des Lexikons „Die Bischöfe der Donaumonarchie” (Band I: Das Königreich Ungarn, 2020) (Forgó András tolmácsolásával)

 

Május 03., péntek

IV. szekció, 09.30–10.30 (Moderátor: Solymosi László)

Rácz György (főlevéltáros, egyetemi docens – MNL-OL, PPKE)
A magyar medievisztika megalapozója: Fraknói Vilmos
 
Fazekas István (egyetemi tanár – ELTE, HUN-REN Egyetemtörténeti Kutatócsoport)
Fraknói Vilmos és módszeres magyar kora újkor-kutatás kezdetei
 
Nemes Gábor (tudományos főmunkatárs, intézményvezető – Fraknói KCs., Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ)
Fraknói életmű-bibliográfiája
 
10.30–11.00 Diszkusszió
11.00–11.30 Szünet
    
V. szekció, 11.30–12.30 (Moderátor: Fedeles Tamás)

Lakatos-Balla Attila–Balla Tünde (Nagyváradi Egyházmegyei Múzeum és Levéltár)
Rómer Flóris és Fraknói Vilmos nagyváradi irathagyatéka
 
Lőrincz Zita (MA-hallgató, PPKE BTK)
Erdély Fraknói Vilmos történetírásában
 
Orsós Julianna (tudományos munkatárs – Fragmenta et Codices Kcs., HUN-REN–OSZK)
Fraknói kutatásai kortársai (Thaly, Marczali, Kossuth) szemében

12.30–13.00 Diszkusszió

 

VI. szekció, 15.30–16.30 (Moderátor: Tusor Péter)
 
Hőgye Attila–Cziráki Csongor (BA-hallgatók, PPKE BTK)
Fraknói mint az MTA főtitkára
 
Oláh P. Róbert (tudományos segédmunkatárs, levéltáros – Fraknói KCs., Győri Egyházmegyei Levéltár)
Fraknói Vilmos publicisztikája Trianon előtt s után
 
Rétfalvi Balázs (külső tudományos segédmunkatárs, gyűjteményvezető – Fraknói KCs., Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár) – Kanász Viktor (Fraknói KCs.)
Fraknói Vilmos († 1924), Trianon áldozata

Diszkusszió 16.30–17.00

17.00  A konferencia lezárása
(Szovák Kornél és Tusor Péter kurátorok)

 

Kurátorok
TUSOR PÉTER, SZOVÁK KORNÉL
Igazgató: Kanász Viktor
Aligazgató: Sági György

Szervezők
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség
Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport
PPKE BTK
Moravcsik Gyula Intézet

Együttműködő partner
PPKE BTK Kubinyi András Történész Műhely

További információk
www.institutumfraknói.hu

Kapcsolat
kanaszviktor@gmail.com

Rövidítések
Fraknói KCs. – Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, HUN-REN PPKE-PTE
ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem
HUN-REN – Magyar Kutatási Hálózat
MGyI – Moravcsik Gyula Intézet, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont
MNL-OL Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár
OSzK – Országos Széchényi Könyvtár
PPKE – Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PTE – Pécsi Tudományegyetem
SzTE – Szegedi Tudományegyetem
FRAKNÓI-CENTENÁRIUM (1924–2024)

További fájlok