"Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája". A Vatikáni Levéltárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak (cca 1214–1606)

CLASSIS I
vol. 1
Artner Edgár

ARTNER EDGÁR, „Magyarország mint a nyugati keresztény művelődés védőbástyája”. A Vatikáni Levéltárnak azok az okiratai, melyek őseinknek a Keletről Európát fenyegető veszedelmek ellen kifejtett erőfeszítéseire vonatkoznak (CVH I/1), kiad. SZOVÁK KORNÉL–TÖRÖK JÓZSEF–TUSOR PÉTER, Budapest–Róma 2004. ccvi + 336 p. + 11 melléklet (képek, facsimilék, térkép)

 

A kézirat a vatikáni levéltár legkülönfélébb fondjaiból, a 13 –17. század közötti időszakból összesen 206, javarészt kiadatlan történeti dokumentum betűhív átírását tartalmazza. A latin és olasz nyelvű iratok számottevő része pápai (levél)brévékből áll, amelyeket tizedszedői iratok, nunciusi jelentések és instrukciók egészítenek ki.

A kötethez magyar nyelvű apparátus, Bibliográfia (pp. 271–276), továbbá részletes, latin nyelvű Index (pp. 276–304) és bőséges, jegyzetelt angol nyelvű tartalmi Összefoglaló és Tartalomjegyzék tartozik (pp. 305–335). (A kötet önállóan is megjelentetett, saját mutatóval ellátott Bevezetésére lásd az Excerptumot.)