Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása - Online

A Fraknói Kutatócsoport Open Access-elkötelezettségének megfelelően és a korábbi ígérethez híven immár teljes terjedelmében online elérhető, valamint letölthető Csíky Balázs Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása (Collectanea Studiorum et Textuum, vol. I/3) kötete. A munka átfogóan bemutatja Serédi Jusztinián életének eddig kevésbé ismert részleteit, főpásztori és kánonjogászi munkásságát, valamint a Horthy-korszakban betöltött politikai szerepét. Csíky Balázs könyve az első olyan monográfia, amely a gazdag és sokrétű forrásanyagból szintézist alkotva egységében vizsgálja Serédi hercegprímási tevékenységét.

A Fraknói Kutatócsoport és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének együttműködésében posztumusz megjelenő monográfia 2019. április 3-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Mikszáth téri Sophianum épületében került bemutatásra. (Részletek itt)