Oláh P. Róbert előadásai Komáromban és Győrben

A Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Oláh P. Róbert október 24-én a Selye János Egyetemen, az ott működő hallgatói Történelemműhely meghívásának eleget téve tartott előadást Iskola-Hálózat-Karrier. Iskolaügy és pályakövetés a 18. századi Magyarországon címmel. Ennek során bemutatta a 17-18. századi katolikus oktatásügy magyarországi helyzetét és a korszak győri kanonokjainak iskolázottságát és karrierútjait. Másnap, október 25-én Győrben, a XXV. Győri és XI. Kisalföldi Levéltári Napon Zichy Ferenc püspök római ágenseiről és a velük folytatott levelezés kutatásáról számolt be a nagyszámú érdeklődő közönségnek Győri főpapi képviselet Rómában. Zichy Ferenc és a Polonik című előadásával.

Plakát