Nemzetközi konferencia Rómában a Barberinikről

2021. december 14-én rendezte meg az Istituto Nazionale di Studi Romani – az Università di Chieti, az Università della Tuscia, valamint az MTA-PPKE Fraknói Kutatócsoport közreműködésével – a Barberini e l'Europa c. nemzetközi szimpóziumot. Helyszíne az  Istituto di Studi Romani  Aventinuson található székháza volt. A vírushelyzet miatt a nem római résztvevők online kapcsolódtak be a konferencia munkájába. Az olasz, spanyol, francia és magyar résztvevők nem csupán a Barberini-pápa, VIII. Orbán (1623–1644) pontifikátusával foglalkoztak, hanem a pápai dinasztiának az olasz barokk művészetben és az európai politikában egyaránt fontos szerepet játszó bíboros tagjaival is. Így újabb források és szempontok alapján mutatták be idősebb Antonio (1569–1646), Francesco (1597–1679), ifjabb Antonio (1608–1671), Carlo (1630–1706) és Francesco (1662–1738) Barberini sokoldalú mecenatúráját, egyházkormányzati és -politikai szerepét, dinasztiaépítő stratégiáit, protektori működését stb. A Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter a konferencia köszöntése mellett a Barberinik és Magyarország 17. századi, sokoldalú feszültségekkel teli kapcsolatát mutatta be. Az előadások 2022-ben látnak napvilágot tanulmányformában a viterbói Edizioni Sette Città által gondozott Acta Barberiniana sorozat tagjaként, Alessandro Boccolini és Tusor Péter szerkesztésében. 

Program