Konferencia-előadások a bécsi Collegium Hungaricumban

Április 29-én Bécsben került megrendezésre a Höhere Bildung in den Jesuitenschulen Mitteleuropas am Beispiel der Universität von Tyrnau című nemzetközi tudományos konferencia, amelyen a Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter és Oláh P. Róbert tudományos segédmunkatárs is előadott. A konferencia céljául tűzte ki a Nagyszombati Egyetem és a jezsuita oktatás hatásait vizsgálni a Habsburg Birodalomban. Tusor Péter a Pázmány-i egyetemalapítás pápai elismertségének ("kánonjogi akkreditációjának") problematikáját vizsgálta. Oláh P. Róbert az 1658 és 1783 között installált győri kanonokok egyetemjárási szokásait és tendenciáit mutatta be a proszopográfia módszerének lehetőségeivel. 

Program

Absztraktok