Előadás a 900 éves a Premontrei Rend konferencián

A Magyar Premontrei Cirkária a premontrei rend megalapításának 900. évfordulója alkalmából nemzetközi tudományos konferenciát szervezett 2020. szeptember 10–12. között Gödöllőn. Ezen a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársa, a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium egykori tanulója, Tóth Krisztina a budapesti apostoli nunciatúra levéltárában található premontrei forrásokról tartott előadást. Először a forrásőrző helyről, a kutatás lehetőségeiről, időhatárairól és a vonatkozó szentszéki levéltári anyag jellegéről beszélt, megadva a vonatkoztatási kereteket. E szerint az 1920–1939-es periódusra vonatkozóan 18 fasciculusban elszórtan található a premontreiekkel kapcsolatos anyag a budapesti apostoli nunciatúra levéltárában, amely a Vatikáni Apostoli Levéltárban kutatható. 1939 után sajnos iratanyag nem maradt fenn, mivel a nuncius félve attól, hogy illetéktelen szovjet kezekbe kerülnek a dokumentumok, 1945 februárjában elégette őket.

Az előadó ezt követően a premontrei rend I. világháborút követő megpróbáltatásait és gödöllői megtelepedésüket ismertette. A második nagyobb témakör, amelyet taglalt, a rend fegyelmi helyzete és a hozzájuk kapcsolódó apostoli vizitációk voltak. Végül a rend életének egy-egy epizódjába nyerhetett betekintést a közönség. Előadását összegzéssel zárta, melyben megállapította, hogy mozaikos, mégis nagyon színes kép rajzolódik ki előttünk a premontrei rend és az egyes rendtagok életéből, viszont ezeket a mozaikkockákat érdemes más hazai és külföldi levéltárak iratanyagával párhuzamosan nézni, így nyerhetünk teljes képet.

Tóth Krisztina a konferencián „A premontrei rend magyarországi története az első világháborútól napjainkig” levezető elnöki tisztét is ellátta.