Egy pápai legátus Mátyás király udvarában – Új vatikáni forráskötet

A  2002-ben újraalapított és 2004-ben útjára indult vatikáni–magyar történeti könyvsorozat, a Collectanea Vaticana Hungariae (CVH) alapértelmezésben a Fraknói Kutatócsoport (és előformációi) saját vatikáni alapkutatási eredményeit közli. A Gondolat Kiadó gondozásában megjelenő specifikus szaksorozat ugyanakkor lehetővé teszi külső tagok, illetve más kutatók színvonalas munkáinak megjelentetését is. Jelen esetben utóbbiról van szó. A magyar történelemmel foglalkozó cseh történész, Antonín Kalous  "Angelo Pecchinoli pápai legációja a magyar királyi udvarban (1488–1490)" c. kötete a Fraknói Kutatócsoport és az olmützi egyetem kooperációjának köszönhetően készült el, és lát most napvilágot. 

A latin és angol nyelvű, magyar rezümével ellátott forráskiadvány olyan dokumentumok sorozatát tartalmazza, amely Angelo Pecchinoli ortei püspök, pápai nuncius legációjához kapcsolódnak. Pecchinoli 1488-ban érkezett meg a magyar királyi udvarba. Itt Mátyás király haláláig maradt és közelről követte a küzdelmet Magyarország trónjáért az új király, II. Ulászló 1490. szeptemberi megkoronázásáig. A CVH II/8. tomusának angol nyelvű főcíme: "The Legation of Angelo Pecchinoli at the Court of the King of Hungary (1488–149)". A latin forrásszövegek használatát, értelmezését alapos bevezetőtanulmány, regeszták, apparátus és index segíti. 

A cseh vatikáni kutatással folytatott közös tudományos munka és most hozzáférhetővé váló fontos középkori eredménye a Kutatócsoport természetszerű római, nemzetközi integrációjának és produktivitásának újabb fontos fejezete.