Bécsi vendégprofesszor előadása a Pázmányon

Rupert Klieber a bécsi egyetem egyháztörténeti intézetének professzora tartott előadást 2021. szeptember 23-án a Pázmány bölcsészkarán. Prof. Klieber a 'Bevezetés az egyháztörténetbe' c. tárgy keretében a II.  Vatikáni Zsinat történetét mutatta be. Megközelítése több szempontból újszerű volt. A zsinati fejleményeket elhelyezte a korszak világpolitikai és társadalmi folyamataiba. Az elhangzottak nemcsak az egyetemisták, hanem mindenki figyelmére számot tarthat, aki érdeklődik a közelmúlt egyetemes egyháztörténete iránt. Mind az előadás, mind az azt követő disszkusszió teljes terjedelmében megtekinthető itt.

Ez már a harmadik egyetemes zsinat, amelyet neves külföldi szakember mutat be a katolikus egyetemen. 2016-ban Roberto  Regoli az I. Vatikáni Zsinatról (lásd itt), 2017-ben Silvano Giordano a Trienti/Trentói Zsinatról (itt) tartott egyetemi órát. Rupert Klieber a Fraknói Kutatócsoport meghívására, a 19. századi Püspöklexikon bemutatójára érkezett Magyarországra.