Doktori védés a Magyar Tudományos Akadémián

"Egy „epizód” Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból. Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése (Mikropolitikai tanulmány)" című, a Lendület-program keretében folytatott kutatások fontos részeredményeként elkészült akadémiai doktori disszertáció nyilvános vitájára került sor 2014. május 28-án, de. 10 órai kezdettel a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó termében. Az értekezés opponensei Erdő Péter bíboros, az MTA rendes tagja, Péter Katalin, az MTA doktora és Török József egyetemi tanár. A bizottság elnöke Orosz István akadémikus, titkára G. Etényi Nóra, tagjai Solymosi László, Balázs Mihály, Tüskés Gábor, Barta János és Hargittay Emil. A 7 bizottsági tag összesített értékelése: 35 pont.

          Meghívó          Tézisek          A disszertáció          Beszámoló az Egyháztörténeti Szemlében
          Képek megtekinthetőek a Galériában