CVH-bemutató a római La Sapienzán

A PPKE BTK-n működő Fraknói Kutatócsoport korlátozott lehetőségei dacára aktívan részt vesz a római tudományos életben. Aktív és kreatív kapcsolatai a vatikáni levéltár mellett több külföldi intézetre, római egyetemre kiterjednek. E közel két évtizedes kooperáció eredménye Giulio Merlani 2023 tavaszán megjelent olasz nyelvű monográfiája. A Fraknói Kutatócsoport és a Moravcsik Gyula Intézet által közösen kiadott Collectanea Vaticana Hungariae I/22. kötetének címe: “Papato e politica internazionale nel Seicento. Il nunzio Francesco Buonvisi alla corte di Leopoldo I d’Asburgo imperatore e re d’Ungheria” (Budapest–Roma 2023). Magyarul: „Pápaság és nemzetközi politika a 17. században. Francesco Buonvisi nuncius I. Lipót császár és magyar király udvarában”. A friss szemléletű, kiváló módszertant követő monográfia (letölthető itt) alapjául szolgáló doktori disszertációt szerzője, Giulio Merlani 2020. februárban védte meg a Sapienza Università di Roma professzorai előtt. (Két korábbi, az Università Pontificia Gregorianán készült értekezés publikálása a vatikáni–magyar történeti sorozatban: CVH II/2 és CVH I/6.)

A kutatás római egyetemi eredete magyarázza, hogy miért a Sapienzán mutatták be a kötetet 2023. október 17-én délelőtt. A Sapienza tanárai, doktoranduszai és diákjai által szép számban látogatott esemény szervezője az egyetem részéről Michaela Valente, moderátor Elena Valeri professzornők voltak. A Palazzo di Lettere II. aulájában több mint másfél órán át tartó eseményt a történész doktori képzés vezetője, Alessandro Saggioro professzor nyitotta meg. A bemutató főrelátoraként Gaetano Platania, az Istituto Nazionale di Studi Romani elnöke ismertette a kötet fontosabb eredményeit. Elöljáróban aláhúzta, hogy a luccai származású pápai diplomata, Francesco Buonvisi 1678-ig végzett külpolitikai tevékenységére összpontosít, különös tekintettel a császári és királyi udvarban töltött első éveire. A nunciatúrák prizmáján keresztül, az államtitkársági iránymutatások s a kuriális  működési módszerek bemutatása révén leírást nyújt a pápaság újradefiniálása és újjászületése összetett folyamatának céljairól s hatásairól a 17. század második felében. Mindazon római törekvésekről, melyek az 1680–1690-es években Magyarország szinte teljes területének felszabadításához vezettek a másfél évszázados oszmán uralom alól. Platania professzor számos egyéb érdekes szemponttal és részlettel gazdagított előadásához, és a szerző, Giulio Merlani  felszólalásához az esemény végén élénk diszkusszió kapcsolódott a hallgatóság bevonásával.

A bemutatón felszólalt az ünnepelt kötetet sorozatszerkesztőként gondozó Tusor Péter is. Beszéde olaszul itt, magyarul itt olvasható. A teljes esemény hangfelvétele itt található. A kötetről részletesebb leírás itt olvasható. Az esemény egyaránt különleges alkalma volt a vatikáni magyar történeti kutatásoknak és az olasz-magyar tudományos együttműködésnek.

Meghívó

Vaticannews