Porubszky Ádám

Porubszky Ádám (1993) történelem szakos MA-hallgató (PPKE BTK)
tudományos segédmunkatárs (PPKE KAP-program) (2017–2019)