A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoportja 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportján belül. Annak római és bécsi irányú kutatásait, publikációit (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) viszi tovább önállóan, akadémiai és egyéb pályázati források bevonásával.

A Kutatócsoport elsődleges feladata, hogy Fraknói Vilmos nyomdokaiban járva lehetőségeihez képest, sőt azok határait egyenesen feszegetve pótolja egy funkcionális Római Magyar Történeti Intézet hiányát. E törekvését szolgálják a Collectanea Vaticana Hungariae idáig megjelent példányai. Különösen igaz ez az álíltása a most megjelent – mind a két alsorozatot számítva – 20. kötetre, mely szám nem a véletlen műve.

Prohászka Ottokár és a római Sacra Congregatio Consistorialis (1911–1913) címmel tartottunk előadást 2016. április 2-án Mózessy Gergely székesfehérvári püspöki főlevéltáros felkérésre. Az előadás során a Sacra Congregazione dell'Sant Uffizio, közkeletűbb nevén a római inkvizíció után a második legtekintélyesebb római kongregáció szerepét vizsgáltuk a székesfehérvári püspökkel szembeni kúriai fellépésben. A tavalyi év során a Vatikánban hozzáférhetővé vált levéltári dokumentumok arra engednek következtetni, hogy Prohászka több művének Indexre tétele után a Római Kúriában szinte azonnal felvetődött a püspök esetleges letételének terve.

Kerekasztal-beszélgetés
Konfrontáció – kooperáció – kollaboráció: A magyar katolicizmus túlélési stratégiái a 20. században