A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

2017. október 11-én a került sor az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport első műhelyszemináriumára a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Kutatócsoport tagjainak közép és kora újkori témájú előadásai tantárgyi előadások formájában, graduális és posztgraduális egyetemi órák keretében hangzottak el.

„Katolikus egyházi társadalom a 17. században” címmel rendezett tudományos szimpóziumot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. A rendezvényt Udvardy György megyéspüspök nyitotta meg. A Kutatócsoport részéről Tusor PéterMagyar prelátusok proszopográfiai forrásai a vatikáni levéltárban (1612–1711)” címmel tartott előadást.

2017. szeptember 27-én került sor a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában (Középkori és Kora Újkori Történet Program) Kruppa Tamás, a Kutatócsoport tudományos főmunkatársa habilitációjára.

Az opponensek: Papp Klára (DE), Kalmár János (ELTE, EKF); a habilitációs bizottság elnöke: Sashalmi Endre (PTE), tagjai: Horn Ildikó (ELTE), Fedeles Tamás (PTE, MTA), Tusor Péter (PPKE, MTA), titkára: Végh Ferenc (PTE). A Bizottság 93%-os eredménnyel javasolta a dr.habil. (a „PTE habilitált tagja”) cím odaítélését a PTE Doktori Tanácsa és Szenátusa felé.