A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

A Fraknói Kutatócsoport és a Bécsi Egyetem Egyháztörténeti Intézete között folyó tudományos együttműködés keretében került sor december 8–9-én Rupert Klieber professzor ifjú teológus munkatársának, Benedikt Ruppnak magyarországi látogatására. Célja az 1890–1910 közé eső, illetve környező periódusból több mint hetven egyházmegyei Schematismus adatainak hasznosítása volt az Országos Széchényi Könyvtárból a Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1804–1918 tudományos vállalkozáshoz, részben a szlovák kollégák kutatásának kiegészítéseként. Magyar részről Tóth Krisztina, a Kutatócsoport Bolyai ösztöndíjas tudományos munkatársa segítette.

Fedeles Tamás, a Fraknói Kutatócsoport tudományos főmunkatársa egyetemi oktatói munkájáért 2017. november 20-án mestertanári aranyérmet nyert. A Kutatócsoport mint eddig, a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a professzionális akadémiai kutatás és az egyetemi oktatás interakciójának elmélyítésére.

2017. december 1-jén C. Tóth Norbert nyilvános vitában megvédte akadémiai doktori disszertációját. Az akadémiai doktori cím elnyerése érdekében monografikus igénnyel dolgozta fel a késő középkori nádori intézmény politikatörténeti vonatkozásait. Munkájában a teljesség igényével tárgyalta mindazon jelenségeket, melyek a nádor hivatalba kerülésének hátterével, hivatali hatáskörének nem kifejezetten igazságszolgáltatási összetevőivel és közéletben betöltött szerepével voltak szoros összefüggésben.