Fazekas Csaba alapító szerkesztő felkérésére hosszabb interjút adtunk az Egyháztörténeti Szemlében a Fraknói Kutatócsoport munkájáról. A kezdetekről, a jelen kihívásairól és a jövő terveiről. Az egyes tagokról, az intézményi háttérről, benne a TKI munkatársainak segítőkészségéről, a vatikáni kutatások helyéről az egyháztörténet-írásban stb.


2020. január 7.

A Kutatócsoport segédmunkatársa, Kanász Viktor A végvidék katonája: Thury György és Nagykanizsa címmel tartott két előadást 2019. december 13-án Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnáziumban a Thúry György Történelmi Szabadegyetem. Előadásában készülő kötete alapján bemutatta a kapitány életét és kanizsai tevékenységét, valamint a korabeli Kanizsa társadalmi, egyházi és hadászati viszonyait.


2019. december 13.

2019. november 26-án a bécsi Collegium Hungaricumban mutatták be a Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (PUGiW) legújabb tanulmánykötetét, amely Szilágyi Rita Emőke szerkesztésében Oláh Miklós tevékenységét és életét mutatja be. A kötet tartalmát Bertényi Iván köszöntése után   a szerkesztő, Szilágyi Emőke Rita és Christian Gastgeber (Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften) ismertette.

2019. november 29.
  • 0
  • 1
  • 2

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Fraknói Kutatócsoport
Újkor.hu

Ferenc pápa L’esperienza storica kezedetű, motu proprio formájában 2019. október 22-én kiadott apostoli levelében a Vatikáni Titkos Levéltár nevét (Archivio Segreto Vaticano) Vatikáni Apostoli Levéltárra (Archivio Apostolico Vaticano) változtatta. Az V.

Események

- Könyvbemutató és kerekaszta-beszélgetés Pázmány Péterről
- Programm der Tagung "Zwischen Kronen und Nationen"
- Egyháztörténetírás és teológia Gyulafehérváron. Válogatás másfél évtized terméséből
- Echi del Cristianesimo in Giappone: Dagli Archivi della Santa Sede