Bevezetés

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett. Annak római irányú kutatásait, publikációit (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae) viszi tovább önállóan, akadémiai és egyéb pályázati források bevonásával. 2017. július 1-jétől – nevében is megjelenítve szakmai céljait, identitását –  az MTA támogatott kutatóhelyi programja keretében végzi tevékenységét.

A Fraknói Kutatócsoport vizsgálatai meghatározóan politika-, diplomácia-, művelődés- és intézménytörténeti jellegűek. Kiemelt feladata a pozitivizmus kora óta erősen elhanyagolt szisztematikus forráskiadás és feldolgozás. A kutatás elsődleges színteréül a vatikáni gyűjtemények szolgának. Ezt egészítik ki – elsődlegesen tematikus összefüggésben – a bécsi és hazai levél- és kézirattárak anyagai. A GONDOLAT KIADÓ gondozásában megjelenő kiadványai (CVH I és II; CST I és II) a tudományos profilnak megfelelően adnak teret a forrásfeltárás és történetírói munka eredményeinek (Collectanea Textuum et Studiorum), és kiemelt jelentőségénél fogva külön a vatikáni magyar kutatásoknak (Collectanea Vaticana Hungariae). A Fraknói Kutatócsoport távlati célja, hogy szakmai hátteréül szolgáljon egy önálló, tisztán tudományos jellegű római magyar történeti intézet létrehozásának és hatékony működésének. Egyetemi működésének köszönhetően kiemelt figyelmet fordít a tudományos utánpótlás nevelésére, hallgatók részvételének biztosítására tevékenysége egyes területein.

A fontosabb nemzetközi együttműködő partnerek az egyes projektekben: Università della Tuscia (Prof. Matteo Sanfilippo, Universität Wien (Institut für Historische Theologie), Pontificio Comitato di Scienze StoricheDeutsches Historisches Institut in Rom, Università Pontificia Gregoriana (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa).

A Kutatócsoport munkájába a külföldi partnerek mellett számos magyar (akadémiai, egyetemi, egyházi és közgyűjteményi) kutatóhelyről vonunk be kollégákat.  Kiemelt intézményi együttműködést folytatunk a Bécsi Magyar Történeti Intézettel. Bekapcsolódtunk több akadémiai és egyetemi OTKA-kutatócsoport tevékenységébe is (K 81 430, NK 83 799, K 81 948). A Lendület-program pályázati kiírásának megfelelően kutatásainkhoz OTKA-támogatást is hasznosítottunk (NN 82 307). A vatikáni kutatások terén folyamatos munkakapcsolatunk a nyíregyházi Görögkatolikus Örökség Kutatócsoporttal.
Az akadémiai kutatócsoporti hálózatban fő konzulenseink: MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi KutatócsoportMTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport. és a MTA-HIM-SzTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport. (Lásd őket külön is az "Együttműködő partnerek"-nél.) A működésünket segítő akadémiai intézmények: MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája; MTA Titkárság, Kutatóintézeti Főosztály.