Trianon és az Egyház

-

Trianon és az Egyház

Budapest, 2021. június 23.

Helyszín: Seminarium Centrale – 1053 Budapest, Papnövelde utca 5–7., Aula (10-es terem).

A MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (ELKH) és a PPKE HTK Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék egyháztörténeti konferenciája

 

9.45 Megnyitó –Tusor Péter (tud. tanácsadó, MTA-PPKE Fraknói Kutatócsoport – BTK Moravcsik Gyula Intézet – ELKH; egy. docens, PPKE BTK)

 

I. Szekció
Moderátor: Mons.Tóth Tamás (a MKPK titkára)
10.00–10.30 Balogh Margit (tud. tanácsadó, főigazgató-h., BTK Történettudományi Intézet – ELKH): Pehm József és Trianon
10.30–11.00 Koltai András (levéltárvezető, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára): A szlovákiai piarista provincia létrejötte
11.00–11.30 Szekér Barnabás (levéltáros, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára): A magyar piaristák Csehszlovákiában 1918 –1923
11. 30–12.00 Szünet

II. Szekció
Moderátor: Balogh Margit
12.00–12.30 Sági György (tud. segédmunkatárs, MTA-PPKE Fraknói Kcs. – ELKH): Trianon következményei és hatásai a kalocsai iskolanővérek működésére
12.30 –13.00 Mons.Tóth Tamás: A kettészakított érseki egyházmegye. Apostoli kormányzóság a Bácskában az I. világháború után
13.00–13.30 Rétfalvi Balázs (gyűjteményvezető, Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár): A trianoni békeszerződés hatásai a Szombathelyi Egyházmegye életére
13.30 ebéd (utána fakultatív program: az Egyetemi Templom megtekintése)

III. Szekció
Moderátor: Tusor Péter
14.30–15.00 Rev.Véghseő Tamás (rektor, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola; kcs. vezető, MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Kutatócsoport): A Hajdúdorogi Egyházmegye létrejöttének (1912) hatása a magyar–román viszonyra és a trianoni határokra
15.00–15.30 Földvári Katalin (tud. segédmunkatárs, MTA-SzAGKHF Lendület Görög-katolikus Kutatócsoport): Trianon és a máriapócsi baziliták: megújulás és útkeresés
15.30–16.00 Klestenitz Tibor (tud. munkatárs, NKE HHK Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék; tud. munkatárs, MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport): Trianon egyházkormányzati következményei a sajtó tükrében
16.00–16.30 Szünet

IV. Szekció
Moderátor: Rev.Gárdonyi Máté (tanszékvezető egy. tanár, PPKE HTK, Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék)
16.30–17.00 Hamerli Petra (adjunktus, PTE BTK TKI Politológia): A királykérdés a szentszéki források tükrében
17.00–17.30 Gianone András (kutatótanár, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium): Az országos katolikus nagygyűlések és Trianon
17.30–18.00 Tóth Krisztina (NKFIH PD tud. munkatárs, MTA-PPKE Fraknói Kcs. – ELKH): Trianon és a katolikus egyház viszonyának historiográfiája

18.00 A konferencia lezárása (Rev.Gárdonyi Máté)
(utána fakultatív záróprogram: a Pálos Könyvtár megtekintése)

A rendezvényen történő részvételhez védettségi igazolvány szükséges, maszk használata kötelező!

 

További fájlok