2022. július 1-jén rendezte meg az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Klasszika-filológiai Bizottsága Közép- és Neolatin Munkabizottsága, valamint az MNL Országos és Pest Megyei Levéltára a VIII. Középkoros Könyvbörzét. A középkorászok éves seregszemléjén a tavalyihoz hasonlóan Nemes Gábor, Kanász Viktor és Sági György képviseletében a Fraknói Kutatócsoport is részt vett. Az idén is nagy érdeklődés mellett megtartott eseményen a Kutatócsoport a legújabb kiadványai is megvásárolhatóak voltak, többek közt a Tusor Péter által jegyzett Monumenta és Collectanea, a Nemes Gábor által összeállított Repertorium Pontificiorum Documentorum, valamint a Kruppa Tamás által publikált Forgách Ferenc okmánytár.


2022. július 2.

A Fraknói Kutatócsoport legújabb vatikáni kutatási eredményei okán látta vendégül a Vatikáni Rádió a Rómában kutató Tusor Pétert, Fedeles Tamást, Kruppa Tamást, Nemes Gábort és a Kutatócsoport vatikáni kutatási rezidensét, Nagy Katalint. Az alkalomból adott interjú során először Fedeles Tamás tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár részletesen beszélt nemrég napvilágot látott kötetéről, az Apostoli Kamara archívumában végzett félévtizedes anyaggyűjtésének közzétételéről. Majd Tusor Péter értékelte a 2017–2022 közötti MTA/ELKH támogatott kutatóhelyi pályázati periódust. Röviden bemutatta a Kutatócsoportnak az újbóli sikeres pályázást követően az új ciklusra (2022–2027) vonatkozó terveit, céljait.


2022. június 6.

Öt éve, 2017. május 3-án délután a Fraknói Kutatócsoport meghívását elfogadva tartott a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében előadást a nemzetközi történettudomány meghatározó alakja, Wolfgang Reinhard, aki először járt ekkor Magyarországon.


2022. május 3.
  • 0
  • 1
  • 2

A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportja mint ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport 2012 júniusában alakult meg az Egyetem 1999-ben Erdő Péter rektor által alapított Egyháztörténeti Kutatócsoportja mellett.

 

Tovább >>

Legfrissebb kiadvány

Tudomány-népszerűsítés

Sági György
Újkor.hu

XI. Piusz pápa pontifikátusának jellemzője volt, hogy hol sikeresen, hogy pedig sikertelenül, de konkordátumok és egyéb egyezmények útján törekedett rendezni a fennálló vitás helyzeteket.

Események

- VIII. Fraknói Nyári Akadémia