Oláh Róbert

Oláh Róbert (1991) PhD-hallgató (PPKE BTK)
kora újkori és újkori egyháztörténet