Előadás a Pázmány-kutatás legújabb eredményeiről

Kanász Viktor, a Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa 2020. október 8-án Pázmány Péter születésének 450. évfordulója kapcsán tartott évnyitó előadást a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSz) Történelem- és Politikatudományi Osztályán a Pázmány-kutatás legújabb eredményeiről a Falk1 Rendezvényközpont Barokk termében.

Schvéd Brigitta Kinga köszöntőjét követően előadása első részében eddigi kutatásai alapján egy részletes historiográfiai áttekintést követően részletesen bemutatta az érsek családjának eredetét és középkori történetét, a család Bihar vármegyében játszott szerepét, az Ártándiakhoz fűződő viszonyát, valamint a Kalandos szövetségben és Fráter György szolgálatában játszott szerepüket. Ezután kitért Pázmány Péter és Bethlen Gábor viszonyára, valamint a prímás és a Bethlenek közötti rokoni kapcsolatra.

Előadása második felében Pázmány ifjúkorának fontos állomásairól (születési hely, tanulmányok, szülői háttér, katolizálás), érseki kinevezéséről, valamint 1632-es viharos római követjárásáról emlékezett meg Tusor Péternek az elmúlt években publikált könyvei alapján. A kutatás távlataival kapcsolatban kiemelte, hogy a közeljövőben folytatódik a Pázmány-levelezés kiadásának folytatása, valamint az elkezdett genealógiai kutatás.