A vatikáni magyar kutatások római rezidense

A Fraknói Kutatócsoport szervezésében, külső intézményi finanszírozásnak köszönhetően 2019. szeptember 16-tól  állandó munkatárs dolgozik a Vatikáni Titkos Levéltár kutatótermében. Továbbá alkalmanként az Apostoli Könyvtárban, a pápai Államtitkárság, valamint több szentszéki dikasztérium (például a Rítus, a Progaganda vagy a Hitterjesztési  Kongregáció, a Szent Hivatal, az Apostoli Penitenciária) történeti archívumaiban, a szerzetesrendek központi levéltáraiban.
A vatikáni magyar kutatói rezidens szisztematikus Hungarica-feltáró tevékenységét  Szovák Kornél és Tusor Péter koordinálja. További fontos munkaköri feladata, hogy segítségére legyen a Vatikánban megforduló tágabb magyar kutatóközösségnek. Egyéni kérésre jelzetpontosítások és -ellenőrzések, iratmásolat megrendelések, 1-1 kötet, busta szemrevételezése stb. terén áll esetenként rendelkezésre. Kiterjedtebb vizsgálatok elvégzését külsősök számára ugyanakkor nem áll módjában vállalni. E célból továbbra is Rómába kell utazni, viszont információkkal, tanácsadással segíteni fogja az egyéni kutatás elindulását.  Elérhetősége: cvh@btk.ppke.hu
A vatikáni magyar történeti kutatások római levéltári rezidensének munkába állása fontos lépés a Fraknói Kutatócsoport jövőbeni céljainak elérése: a római kutatási kontinuitás és állandó vatikáni levéltári magyar jelenlét megteremtése, valamint egy kisebb, ám hatékony, tisztán tudományos célokat szolgáló, egyszóval funkcionális római magyar történeti intézet létrehozása irányában.