A Fraknói Kutatócsoport III. egyetemi műhelyszemináriuma - Regesta Supplicationum