„Repertorium Pontificiorum Documentorum” – Késő középkori pápai oklevelek a Kárpát-medence levéltáraiban

Megjelent a Collectanea Vaticana Hungariae legújabb, a történelmi Magyarország levéltáraiban fennmaradt késő középkori pápai kiadványok repertóriumát tartalmazó kötete. A CVH II/10. köteteként napvilágot látó munka az 1417 és 1526 közötti több mint száz évből a Kárpát-medence levéltáraiban fennmaradt több mint ezer oklevélben rejtőző 672 oklevélszöveget azonosított. A kutatás során összegyűjtött kéziratokat és kiadásokat felhasználva minden egyes oklevélszövegről egy adategyüttes állt össze, amely az oklevél keltezési adatait, incipitjét, a címzést, az oklevél szövegét megőrző kéziratokat, valamint a kiadásait tartalmazza. A kötetben szereplő több mint 300 eredeti oklevél vizsgálata segítségével elkészült a kúriai hivatalnokok repertóriuma is, ezzel a passaui egyetem neves diplomatika és paleográfia professzora, Thomas Frenz által évtizedek óta elkezdett, a pápai kúriai hivatalokban dolgozó személyek prozopográfiai és biográfiai gyűjtéséhez is tud kapcsolódni. E kézikönyv nemcsak az egyház-, a politika- és a társadalomtörténet, hanem a diplomatika kutatói is haszonnal forgathatják majd.