Kruppa Tamás előadása a jezsuiták erdélyi működéséről

2022. november 9-én került megrendezésre az SZTE Rektori Hivatalának Dísztermében a „440 éve az oktatás és a tudomány szolgálatában” rendezvénysorozat keretén belül „A jezsuita rend szerepe a kolozsvári egyetem kialakulásában és későbbi működésében” című konferenciára. Az előadók áttekintették a jezsuita rend erdélyi szereplését a 16. századi kezdetektől a 18. századig, mindazonáltal az előadások fókuszában a rend betelepedése, az 1580-as évek álltak.

A konferenciát Zakar Péter az SZTE rektorhelyettese nyitotta meg. A jezsuita előadók, Andrzej Paweł Bieś és Koronkai Zoltán a lengyelországi jezsuita oktatással a 16-17. században, illetve a jezsuitáknak a magyar felsőoktatásban betöltött szerepével ismertették meg a hallgatóságot. Szögi László előadásában a kolozsvári intézménnyel kapcsolatban felmerülő terminológiai kérdéseket, egyetem/akadémia/kollégium tekintette át. Kis Pető Apor a kolozsvári jezsuita kollégium mindennapjairól, a diákokról és a diákéletről tartott előadást.

Kruppa Tamás,  a Fraknói Kcs. tud. főmunkatársa "Rómából Kolozsvárra. Antonio Possevino és Szántó (Arator) István tevékenysége Erdélyben" című előadásában Antonio Possevino és Szántó Arator István erdélyi tevékenysége alapján helyezte tágabb összefüggésbe a kolozsvári intézmény működését. Hargittay Emil, akinek előadását Pál József olvasta fel, a Báthory alapította akadémia és Pázmány Péter nagyszombati egyetemének alapítólevelei szóhasználatában megtalálható hasonlóságokra hívta fel a figyelmet. A konferencia utolsó előadójaként Demeter Júlia a 17-18. századi kolozsvári jezsuita színjátszásnak a magyar irodalomban betöltött fontos szerepét ismertette.