Doktori védés a Pázmányon

Szvorényi Róbert "Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete" címmel védte meg summa cum laude minősítéssel értekezését a katolikus egyetemen 2021. június 21-én. A doktori cselekményben a Fraknói Kutatócsoport több tagja is részt vett. Tusor Péter tudományos tanácsadó témavezetőként, Kruppa Tamás tudományos főmunkatárs opponensként, Rev. Gárdonyi Máté és Szovák Kornél külső tagok a bizottság elnökeként és tagjaként kapcsolódott be a fokozatszerzési eljárásba. A meghívó megtekinthető itt; a tézisek és a disszertáció itt és itt