Sági György

Sági György (1988) történelem szakos MA-hallgató (PPKE BTK)

tudományos segédmunkatárs
20. századi egyháztörténet

Publikációk (válogatás)

Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatékának rendezése a MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belül. Levéltári Szemle 65 (2015) 4. p. 82-99.

A kalocsai érseki szék 1961-es megüresedése. Egyháztörténeti Szemle 17 (2016) 3. p. 25-61.

Kalocsa megmentője, Grősz József érsek. Egyháztörténeti Szemle 18 (2017) 4. p. 62-80.

Nuspl János bácskai német plébános összefoglaló jelentése az 1944 utáni délvidéki megtorlásokról (Forrásközlés). Levéltári Közlemények 88 (2017) p. 347-367.

Grősz József érsek 1990-es rehabilitációja és emlékezete. In: Arma. Kiss Alpár (szerk.) Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae I/7. Budapest 2018. 267-295.