Sági György

Sági György (1988) PhD-hallgató (PPKE BTK)

tudományos segédmunkatárs
20. századi egyháztörténet

Publikációk (válogatás)

Esty Miklós pápai világi kamarás hagyatékának rendezése a MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport keretein belül. Levéltári Szemle 65 (2015) 4. p. 82-99.

A kalocsai érseki szék 1961-es megüresedése. Egyháztörténeti Szemle 17 (2016) 3. p. 25-61.

Kalocsa megmentője, Grősz József érsek. Egyháztörténeti Szemle 18 (2017) 4. p. 62-80.

Nuspl János bácskai német plébános összefoglaló jelentése az 1944 utáni délvidéki megtorlásokról (Forrásközlés). Levéltári Közlemények 88 (2017) p. 347-367.

Az iskolai oktatás gyakorlati kihívásai Akasztón a II. világháború végén. Mikro-helytörténeti vázlat, elemzés Sági Ilona rk. népiskolai tanítónő példájából kiindulva. Múltbanéző [MNL BKML Elektronikus Folyóirata] (2018) 12.

Arma: Tanulmányok a Colloquium Officiale III konferencia előadásaiból (szerk.: Kiss, Alpár) Budapest (2018) 267-295.

P. Király Kelemen O.F.M. Naplóm: 1944-1947. Budapest (2018).