Előadások az Információ és társadalom című doktorandusz konferencián

-

A Kutatócsoport két tagja is előad a 2019. június 5-6-án az ELTE Szekfű Gyula Könyvtárában megrendezésre kerülő Információ és társadalom. Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában című doktorandusz konferencián.

Az előadások részletei:

2019. június 5.
- 9:20: Kanász Viktor: A kora újkori magyar püspöki karon belüli információ-áramlás egy példája:
Oláh Miklós tanúvallomása Fráter Györgyről
 - 10.00: Kollár Levente: Mamelukok, pogányok és keresztények – egy konfliktus ábrázolásának
nehézségei