Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri. II: Secoli XVIII-XX

Matteo Sanfilippo – Péter Tusor (ed.)

Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri II. secoli XVIII-XX. a cura di Matteo Sanfilippo, Péter Tusor, (Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche 9) Viterbo: Sette Citta 2021.

A Fraknói Kutatócsoport és a viterbói Università della Tuscia tudományos együttműködésének egyik hozadéka a szentszéki diplomácia és a (nemzet)államok kapcsolatait bemutató konferenciasorozat életre hívása. 2019-ben az Istituto Nazionale di Studi Romaniban megrendezett konferencián az egyes helyi egyházakat, nemzeti közösségeket képviselő római ágensek, azaz ügyvivők/képviselők 18–20. századi működésének kereteit vizsgálták. A szerkesztők előszava mellett tíz olasz és angol nyelvű tanulmányt és névmutatót is tartalmazó tanulmánykötet e kérdéskört járja körbe.

Alessandro Boccolini a lengyel ágnesek működését vizsgálva többek közt arról ír, hogy lengyel részről kutatásokat végeztek a vatikáni levéltárban annak kiderítésére, hogy valóban csupán zálogjogon bírják-e, és vissza kell-e adniuk Magyarországnak a Luxemburgi Zsigmond által a lengyel koronánakelzálogosított 3 várat és 13 szepesi várost. Gaetano Platania Tommaso Antici életén keresztül, Antonio Salvatore Romano pedig szicíliai szemszögből vizsgálja az ágnesek kérdéskörét. Andreas Gottsmann a K.u.K. Agentie für Geistliche Angelegenheiten (Lelki Ügyek Császári és Királyi Ügynöksége) tevékenységét tekinti át, melyet még III. Károly alapított, és egészen 1918-ig képviselte a dunai monarchia napi egyházi ügyeit az Örök Városban. Oliver Panichi a Propaganda Fide 18-19. századi tevékenységének egy különleges, kelet felé mutató szegmensével foglalkozik. Luca Codignola a Collegio Inglese rektorának, Robert Gradwellnek a brit, kanadai és amerikai ágensi tevékenységét elemezi, Matteo Binasco pedig ír, Matteo Sanfilippo pedig kanadai vonatkozásait ismertetve tárgyalja a témát. Tóth Krisztina a 20. századi ferences rendi prokurátorokat mutatja be, három általános rendi prokurátor, Bernardinus Klumpere, Callistus Zuccottie és Aloysius Susáe Magyarország érdekében végzett tevékenységét vizsgálva. Végül Rétfalvi Balázs Tomek Vince piarista generálisnak a vatikáni diplomáciában játszott szerepét ismerteti.