Előadás a levéltári napon

Október 13-án a győri Brenner János Hittudományi Főiskola adott otthont a XXIV. Győri és X. Kisalföldi Levéltári Napnak. Nemes Gábor, a Kutatócsoport főmunkatársa nemcsak mint a rendezvény egyik főszervezőjeként, hanem előadóként is részt vett a konferencián A mosoni tizedkés jegyzéke 1516-ból c. referátumával. A középkorkutatás számára eddig ismeretlen forrás elemzése által - kiegészítve a székeskáptalan számadáskönyvéből gyűjtött információkkal - betekintést engedett a győri kanonokok késő középkori gazdálkodásába.