A veszprémi egyházmegyei egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778-1779. II.

2020-ban jelent meg a veszprémi egyházmegye 17781779-es egyházlátogatási jegyzőkönyveinek Zala megyét - azaz a zalai főesperességet - bemutató forráskiadványa. E sorozat második köteteként látott idén napvilágot a veszprémi főesperességet ismertető kiadvány, amely a palotai, cseszneki, pápai és veszprémi esprességek plébániáinak és filiáinak életéről tartalmaz fontos információkat: az egyes települések felekezeti megoszlását, a templomok, kápolnák, iskolai helyiségek állapotát, a plébánosok és tanítók magaviseletét, tanultságát, a hívek vallásosságát, valamint a plébánia és a plébános könyvtárát, továbbá a javadalmi földeket.

A Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, Kanász Viktor által közreadott forráskiadvány segítségével az oszmán háborúkat követő reorganizáció korszakát élő püspökség Veszprém vármegyei területeinek virágzó barokk korszakába, a 18. század utolsó éveibe nyerhetünk átfogó bepillantást.

A kötet adatai: A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. II. Veszprém megye. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Kanász Viktor, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, Veszprém, 2021. (A veszprémi egyházmegye múltjából 37.)