A Fraknói Kutatócsoport első műhelyszemináriuma Pécsett – Interjú a Magyar Kurírban

2017. október 11-én a került sor az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport első műhelyszemináriumára a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Kutatócsoport tagjainak közép és kora újkori témájú előadásai tantárgyi előadások formájában, graduális és posztgraduális egyetemi órák keretében hangzottak el. A professzionális akadémiai kutatás és az egyetemi oktatás interaktív kölcsönhatásának megteremtése kiemelt feladatunk.Az első előadó, a kutatócsoport vezetője, Tusor Péter volt, aki Fraknói Vilmostól napjainkig egy átfogó képet adott a vatikáni magyar kutatások állásáról, részletezve hogy ki, mikor, milyen témában kutatott a vatikáni levéltárakban, s rámutatva a Fraknói kutatócsoport előtt álló feladatokra. Ezt követően az előadók egy-egy témába mélyedtek el alaposabban. Fedeles Tamás az Apostoli Kamara 14. századi kollektorainak munkájába engedett betekintést. Nemes Gábor előadása középpontjában a győri egyházmegye Római Kúriával a középkorban fenntartott sokrétű kapcsolata állt. Lakatos Bálint szintén a középkornál maradva a pápai udvarban nyilvántartott precedencialistákat elemezte és az egyes követek között kibontakozó viták eldöntésének részleteibe avatta be a hallgatóságot. A következő előadó, Kanász Viktor, kora újkori témát hozott: Fráter György meggyilkolásának hátteréhez szolgált adalékokkal. Végül Kruppa Tamás Giovanni Argenti jezsuita páter művein és levelezésein keresztül vizsgálta politika és vallás kapcsolatát a 17. század eleji Erdélyben.Az egyetemi előadások egyben a Kutatócsoport programadó tanulmánykötetét mutatták be, amely „Magyarország és a római Szentszék. II: Vatikáni magyar kutatások a 21. században” címmel jelent meg és a Pécsen megrendezett VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, 2016. augusztus 23-án elhangzott előadások tanulmánnyá érlelt eredményeit tartalmazza. A következő, II. műhelyszeminárium időpontja: 2017. december 15. Az alkalom az érdeklődő szakközönség számára nyilvános.

Az alkalomból hosszabb interjút adtunk a Magyar Kurírnak a Fraknói Kutatócsoport céljairól, ötéves kutatási programjáról.

Képek
Program