A dunai Habsburg-monarchia püspöklexikona (1804–1918) – Berlin, 2020

Részlet a 2012-ben nyertes Lendület-pályzatból, amely a Fraknói Kutatócsoport jogelődje, a Lendület Egyháztörténei Kutatócsoport megalapításához vezetett a katolikus egyetemen:

 

„A magyar egyházi elit bécsi, mondhatni összmonarchiabeli (Gesamtmonarchie) integrációjának vizsgálata egy konkrét és összetett nemzetközi projektbe illeszkedik. A projekt résztvevői: az Institut für Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (Prof. Dr. RUPERT KLIEBER) és  Römisches Institut der Görres Gesellschaft,Città del Vaticano (Prof. Dr. ERWIN GATZ); továbbá Diözesanarchiv Wien; Istituto di Storia Soicale e religiosa in Görz, Ungarische Archivsdelegation beim Österreichischen Staatsarchiv és a megalakítandó MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport  (Dr. TUSOR PÉTER). A kutatás első fázisának célja a Habsburg-monarchia megyéspüspökeinek levéltári dokumentációra épülő életrajzi lexikonának elkészítése (1804–1918), és első lépésben német nyelven történő publikálása. A feladat elsődlegesen kutatócsoporti irányító kívánalmakat igényel a Lendület-program keretében. A helyi, több állam területére szétszóródott forrásokhoz hozzáférő szakemberek összefogása, egységes kritériumrendszer kidolgozása, betartatása, ellenőrzése, a németre történő fordítások szervezése, összehangolása. Tulajdonképpen nincs másról szó, mint egy rangos, szisztematikus kutatás régiónkra történő kiterjesztéséről.A kutatás Erwin Gatz prelátus, a vatikáni Campo Santo Teutonico rektora – és XVI. Benedek pápa közeli római barátja – monumentális Bischofslexikon-sorozatának folytatását célozta: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. Ein biographisches Lexikon. 1198 bis 1448. 1448 bis 1648. 1648 bis 180,. Duncker & Humblot, Berlin 1990–2001 (3 kötet); Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder. Ein biographisches Lexikon, Duncker & Humblot, Berlin 1983–2002 (2 kötet).

 

A pályázati ciklusokon áthúzódó megaprojekt lezárására, a 2012-es Lendület-program egyik fontos vállalásának teljesítésére 2020. Pünkösdjén került sor. (A szervezés dimenzióra egy  Lendület-pályázati bírálat kapcsán: itt) A széleskörű nemzetközi kooperációban folytatott kutatás eredményeit a berlini Duncker & Humblot kiadó gondozásában megjelent impozáns kötet tartalmazza: Die Bischöfe der Donuaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon, hg. von Rupert Klieber, Band I: Die röm.kath. Kirchenprovinczen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn, unter Mitarbeit von Péter Tusor, Duncker & Humblot, Berlin 2020 (xviii + 661 p). A kutatás szervezésében Tusor Péter mellett magyar oldalról Szirtes Zsófia, Fazekas István és Forgó András vett részt. (Az illusztrációk szerkesztésében Sági György is közreműködött.) A kötetről itt elérhető részletei adnak közelebbi tájékoztatást. A szerzők listája, a felhasznált fontosabb forrásbázis, szakirodalom felsorolása: itt. Megrendelhető: itt.

A lexikon magyar változatának munkálatai már elkezdődtek. Ez kvázi javított, illetve bővített 2. kiadás lesz. Remélhetőleg tartalmazza majd a német változatban külön kötetben megjelentetni tervezett görög katolikus episzkopátus magyarországi egyházmegyéit és ordináriusait is. A szakirodalmi frissítések, az elengedhetetlen Errata & Corrigenda szintén elérhetőek lesznek a magyar változatban. Miként majd a nemzetközi kutatás közben szerzett fontosabb tapasztalatok összegzése, a szlovák kollégákkal folytatott,  a szinte teljesen eltérően felfogott és interpretált közös történelmünkről folytatott belső szakmai diszkusszió ismertetése. A trianoni tragédia 100. évfordulóján rendkívül komoly eredménynek tartjuk annak elérését, hogy egy ilyen rangos nemzetközi kiadványban a magyar történelem alapvetően magyar és nem más történelemként jelenik meg. Mindezt többek között az jelzi az olvasók felé, hogy a felvidéki püspökök és más egyháziak nevei, továbbá az elcsatolt területek helynevei – számunkra és a történeti hűség számára természetes módon – magyarul is megtalálhatóak a kötetben. Úgy az egyházmegyék leírásaiban és a biogrammokban, mint a lexikon mutatóiban. 

Bahlcke - recenzió

Die Presse