VII. Fraknói Nyári Akadémia

-

VII. FRAKNÓI NYÁRI AKADÉMIA
Győr, 2021. augusztus 6–8.

A MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (ELKH)
a BTK Moravcsik Gyula Intézet (ELKH)
és a Győri Egyházmegyei Levéltár
egyháztörténeti konferenciája

Helyszín: Domus Peregrini – Győr, Káptalandomb 8–10.
Brenner János Hittudományi Főiskola – Győr, Káptalandomb 7.

 

Augusztus 6. (péntek)

10.00–12.00 Megérkezés, regisztráció
12.00–13.00 Ebéd
13.00–13.10 Köszöntő – S.E.R. VERES ANDRÁS megyéspüspök, az MKPK elnöke,
a PPKE nagykancellárja
13.10–13.20 Megnyitó – Rev. GÁRDONYI MÁTÉ; TUSOR PÉTER

ELŐADÁSOK A GYŐRI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETÉBŐL (15–18. SZ.)

I. Szekció. Moderátor: VARGA SZABOLCS (tud. munkatárs, ELKH, BTK Történettudományi Intézet)

13.20–13.40 SZOVÁK KORNÉL (tud. tanácsadó, intézetigazgató, ELKH, BTK Moravcsik Gyula Intézet; egy. docens, PPKE BTK): Győri egyházmegyei vonatkozású kérvények a Vatikáni Levéltárban
13.40–14.00 FEDELES TAMÁS (tud. főmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; egy. tanár, PTE BTK):
A győri egyházmegye és az Apostoli Kamara
14.00–14.20 NEMES GÁBOR (tud. munkatárs, Fraknói Kutatócsoport; főlevéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár): A győri székeskáptalan középkori számadáskönyve
14.20–14.40 Szünet

II. Szekció. Moderátor: Mons. TÓTH TAMÁS (a MKPK titkára)

14.40–15.00 KÁDÁR ZSÓFIA (tud. munkatárs, ELTE BTK): A győri káptalani követek és az alsótáblai egyháziak a 16-17. században
15.00–15.20 OLÁH RÓBERT (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; levéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár): Zichy Ferenc győri püspök római ágensei – kutatási beszámoló
15.20–15.40 SZULY RITA (tud. kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala): Normaszegések és kihágások a vasvári főesperesség 18. századi alsópapsága körében

15.40–16.00 Szünet
III. Szekció. Moderátor: KANÁSZ VIKTOR (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport)

16.00–16.45 FAZEKAS ISTVÁN – KÁDÁR ZSÓFIA – PILIKTA LÁSZLÓ : Győr jezsuita diáksága a kora újkorban. Projektismertető és könyvbemutató
Fazekas István – Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt: A győri jezsuita gimnázium diáksága. Anyakönyvi adattár (1630–1773). I–II. Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, 2020. (Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon 1.)
16.45–17.00 TUSOR PÉTER (a Fraknói Kutatócsoport vezetője; tud. tanácsadó, ELKH, BTK Moravcsik Gyula Intézet; egy. docens, PPKE BTK): A jezsuita gimnáziumi matrikulák és a kora újkor kutatás új perspektívái (Korreferátum)

17.00–17.30 Pódiumbeszélgetés a gyémántmisés bencés szerzetes-történész Csóka Gáspárral (SZOVÁK KORNÉL)
17.30–19.00 Kerekasztalbeszélgetés az egyházmegye-történetírásról
  Rev. GÁRDONYI MÁTÉ (tszv. egy. tanár, PPKE HTK)
  GŐZSY ZOLTÁN (tszv. egy. docens, PTE BTK)
  RÉTFALVI BALÁZS (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; gyűjteményvezető, Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár)
  Mons. TÓTH TAMÁS (a MKPK titkára)
19.00 – Vacsora

Augusztus 7. (szombat)

ELŐADÁSOK A GYŐRI EGYHÁZMEGYE ÉS A BENCÉS REND TÖRTÉNETÉBŐL (17–20. SZ.)

IV. Szekció. Moderátor: GŐZSY ZOLTÁN (tszv. egy. docens, PTE BTK)

9.30–9.50 HORVÁTH JÓZSEF (ig.-helyettes, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér): Egyházi műveltség a 17-18. századi Győrben
9.50–10.10 DÉNESI TAMÁS (igazgató, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): A győri Apátúrház története a 17-18. században
10.10–10.30 FORGÓ ANDRÁS (egy. docens, PTE BTK): A bencés rend és a felvilágosodás
10.30–10.50 Rev. LUKÁCSI ZOLTÁN (tszv. főiskolai tanár, Brenner János Hittudományi Főiskola): Negyedes Pál prédikációi

10.50–11.10 Szünet

V. szekció. Moderátor: Rev. GÁRDONYI MÁTÉ (tszv. egy. tanár, PPKE HTK)

11.10–11.30 NÉMETH ILDIKÓ (múzeumpedagógus, Soproni Múzeum): Katolikus diákjóléti intézmények Sopronban a 19. században és a 20. század első felében
11.30–11.50 SZOKOLAY DOMOKOS (tud. kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala): Alázattal és állhatatossággal. Négy papi sors Sopron „könnyes-véres” éveiből
11.50–12.10 PETES RÓBERT (egyháztörténész, Győr): A győri püspökség és az 1956-os forradalom utáni megtorlás
12.10–12.30 TÓTH KRISZTINA (tud. munkatárs, Fraknói Kutatócsoport): II. János Pál pápa 1996. évi látogatása

12.30 – ebéd

14:00-tól: Tanulmányút Pannonhalmára
 
Főapátsági Gyűjtemények megtekintése

VI. Szekció. A VII. Fraknói Nyári Akadémia záróelőadása:
S.E.R. VÁRSZEGI ASZTRIK: Legányi Norbert főapát (1958–1969)

Augusztus 8. (vasárnap)

10.00– Szentmise a székesegyházban
11.00– Egyházmegyei Levéltár, Könyvtár és Látogatóközpont felkeresése

 

További információ:
www.institutumfraknoi.hu

A nyári akadémián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztrációs díj: 5000 Ft.
A részvételhez védettségi igazolvány szükséges.
Szállást, étkezést az Akadémia biztosítja.

Regisztrációs cím: fraknoinyariakademia@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2021. június 18.

Alapító kurátorok: Rev. GÁRDONYI MÁTÉ és TUSOR PÉTER
Az Akadémia igazgatója: KANÁSZ VIKTOR
Társigazgató (pro hac vice): NEMES GÁBOR

A szervezésben közreműködik:
Vestigia Kutatócsoport (PPKE BTK)
Kubinyi András Történész Műhely (PPKE BTK)

Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.

További fájlok