VII. Fraknói Nyári Akadémia

-

VII. FRAKNÓI NYÁRI AKADÉMIA
Győr, 2021. augusztus 6–8.

A MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (ELKH)
a BTK Moravcsik Gyula Intézet (ELKH)
és a Győri Egyházmegyei Levéltár
egyháztörténeti konferenciája

Helyszín: Domus Peregrini Apartmanok – Győr, Káptalandomb 8–10.

 

Augusztus 6. (péntek)

10.00–12.00 Megérkezés, regisztráció
12.00–13.00 Ebéd
13.00–13.10 Köszöntő – S.E.R. VERES ANDRÁS megyéspüspök, az MKPK elnöke,
a PPKE nagykancellárja
13.10–13.20 Megnyitó – Rev. GÁRDONYI MÁTÉ; TUSOR PÉTER

ELŐADÁSOK A GYŐRI EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETÉBŐL (15–18. SZ.)

I. Szekció. Moderátor: VARGA SZABOLCS (tud. munkatárs, ELKH, BTK Történettudományi Intézet)

13.20–13.40 SZOVÁK KORNÉL (tud. tanácsadó, intézetigazgató, ELKH, BTK Moravcsik Gyula Intézet; egy. docens, PPKE BTK): Győri egyházmegyei vonatkozású kérvények a Vatikáni Levéltárban
13.40–14.00 FEDELES TAMÁS (tud. főmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; egy. tanár, PTE BTK):
A győri egyházmegye és az Apostoli Kamara
14.00–14.20 NEMES GÁBOR (tud. munkatárs, Fraknói Kutatócsoport; főlevéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár): A győri székeskáptalan középkori számadáskönyve
14.20–14.40 Szünet

II. Szekció. Moderátor: Mons. TÓTH TAMÁS (a MKPK titkára)

14.40–15.00 KÁDÁR ZSÓFIA (tud. munkatárs, ELTE BTK): A győri káptalani követek és az alsótáblai egyháziak a 16-17. században
15.00–15.20 OLÁH RÓBERT (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; levéltáros, Győri Egyházmegyei Levéltár): Zichy Ferenc győri püspök római ágensei – kutatási beszámoló
15.20–15.40 SZULY RITA (tud. kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala): Normaszegések és kihágások a vasvári főesperesség 18. századi alsópapsága körében

15.40–16.00 Szünet
III. Szekció. Moderátor: KANÁSZ VIKTOR (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport)

16.00–16.45 FAZEKAS ISTVÁN – KÁDÁR ZSÓFIA – PILIKTA LÁSZLÓ : Győr jezsuita diáksága a kora újkorban. Projektismertető és könyvbemutató
Fazekas István – Kádár Zsófia – Kökényesi Zsolt: A győri jezsuita gimnázium diáksága. Anyakönyvi adattár (1630–1773). I–II. Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, 2020. (Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon 1.)
16.45–17.00 TUSOR PÉTER (a Fraknói Kutatócsoport vezetője; tud. tanácsadó, ELKH, BTK Moravcsik Gyula Intézet; egy. docens, PPKE BTK): A jezsuita gimnáziumi matrikulák és a kora újkor kutatás új perspektívái (Korreferátum)
17.00–18.30 Kerekasztalbeszélgetés az egyházmegyetörténetírásról
Rev. GÁRDONYI MÁTÉ (tszv. egy. tanár, PPKE HTK)
GŐZSY ZOLTÁN (tszv. egy. docens, PTE BTK)
RÉTFALVI BALÁZS (tud. segédmunkatárs, Fraknói Kutatócsoport; gyűjteményvezető, Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár)
Mons. TÓTH TAMÁS (a MKPK titkára)
18.30 – vacsora
Augusztus 7. (szombat)

ELŐADÁSOK A GYŐRI EGYHÁZMEGYE ÉS A BENCÉS REND TÖRTÉNETÉBŐL (17–20. SZ.)

IV. Szekció. Moderátor: GŐZSY ZOLTÁN (tszv. egy. docens, PTE BTK)

9.30–9.50 HORVÁTH JÓZSEF (ig.-helyettes, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér): Egyházi műveltség a 17-18. századi Győrben
9.50–10.10 DÉNESI TAMÁS (igazgató, Pannonhalmi Főapátsági Levéltár): A győri Apátúrház története a 17-18. században
10.10–10.30 FORGÓ ANDRÁS (egy. docens, PTE BTK): A bencés rend és a felvilágosodás
10.30–10.50 Rev. LUKÁCSI ZOLTÁN (tszv. főiskolai tanár, Brenner János Hittudományi Főiskola): Negyedes Pál prédikációi

10.50–11.10 Szünet

V. szekció. Moderátor: Rev. GÁRDONYI MÁTÉ (tszv. egy. tanár, PPKE HTK)

11.10–11.30 NÉMETH ILDIKÓ (múzeumpedagógus, Soproni Múzeum): Katolikus diákjóléti intézmények Sopronban a 19. században és a 20. század első felében
11.30–11.50 SZOKOLAY DOMOKOS (tud. kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala): Alázattal és állhatatossággal. Négy papi sors Sopron „könnyes-véres” éveiből
11.50–12.10 PETES RÓBERT (egyháztörténész, Győr): A győri püspökség és az 1956-os forradalom utáni megtorlás
12.10–12.30 TÓTH KRISZTINA (tud. munkatárs, Fraknói Kutatócsoport): II. János Pál pápa 1996. évi látogatása

12.30 – ebéd

14:00-tól: Tanulmányút Pannonhalmára
 
Főapátsági Gyűjtemények megtekintése

VI. Szekció. A VII. Fraknói Nyári Akadémia záróelőadása:
S.E.R. VÁRSZEGI ASZTRIK: Legányi Norbert főapát (1958–1969)

Augusztus 8. (vasárnap)

10.00– Szentmise a székesegyházban
11.00– Egyházmegyei Levéltár, Könyvtár és Látogatóközpont felkeresése

 

További információ:
www.institutumfraknoi.hu

A nyári akadémián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztrációs díj: 5000 Ft.
A részvételhez védettségi igazolvány szükséges.
Szállást, étkezést az Akadémia biztosítja.

Regisztrációs cím: fraknoinyariakademia@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2021. június 18.

Alapító kurátorok: Rev. GÁRDONYI MÁTÉ és TUSOR PÉTER
Az Akadémia igazgatója: KANÁSZ VIKTOR
Társigazgató (pro hac vice): NEMES GÁBOR

A szervezésben közreműködik:
Vestigia Kutatócsoport (PPKE BTK)
Kubinyi András Történész Műhely (PPKE BTK)

Az eseményen kép- és hangfelvétel készül.