Zrínyi és Lippay érsek

"Határok fölött – Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján" című, nagyszabású tudományos szimpózium keretében kerültek bemutatásra a magyar egyházi rend vezetőjének Zrínyi Miklós érdekében 1663 és 1664 folyamán a bécsi udvarban tett lépései, a titkos jezsuita diplomácia csatornáit sem nélkülöző, változatos érdekérvényesítési technikái. Az előadás a kutatás által nem, vagy csak részben ismert források alapján igyekezett felhívni a figyelmet többek között arra, hogy az államférfi, katona és költő megítélésének paradigmaváltásakor a megelőző évek, évtizedek struktúrális viszonyai 1664 őszére már aligha alkalmazhatóak. A nemzetközi konferenciát (Budapest, 2014. november 18–20.) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, és a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont szervezte.
 
Program
K é p e k